Specifikationstabell för EHVH-CB3VF / ERLQ-CV3

EHVH04S18CB3VF / ERLQ004CAV3 EHVH08S18CB3VF / ERLQ006CAV3 EHVH08S18CB3VF / ERLQ008CAV3
Värmekapacitet Min. kW 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1)
  Nom. kW 4.40 (1), 4.03 (2) 6.00 (1), 5.67 (2) 7.40 (1), 6.89 (2)
  Max. kW 5.12 (1), 4.90 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 10.0 (1), 9.53 (2)
Ineffekt Värme Nom. kW 0.870 (1), 1.13 (2) 1.27 (1), 1.59 (2) 1.66 (1), 2.01 (2)
COP 5.04 (1), 3.58 (2) 4.74 (1), 3.56 (2) 4.45 (1), 3.42 (2)
Tappvattenvärmning Allmänt Deklarerad belastningsprofil   L L L
  Medelklimat Energieffektivitetsklass för vattenuppvärmning   A A A
Rumsuppvärmning Framledningstemperatur vid medelklimat 55°C Allmänt SCOP   3.20    
      Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad   A++    
  Framledningstemperatur vid medelklimat 35°C Allmänt SCOP   4.52    
      Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad   A++    
Anm: (1) - Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
  (2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)
  (3) - Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C)
  (4) - Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C) Tomg. 35 °C - LWE 18℃ (DT=5 °C)
  (5) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)
  (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
Rumsuppvärmning Framledningstemperatur vid medelklimat 55°C Allmänt SCOP     3.22 3.20
      Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad     A++ A++
  Framledningstemperatur vid medelklimat 35°C Allmänt SCOP     4.29 4.34
      Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad     A++ A++