Specifikationstabell för EHVX-E9W / ERGA-EVH

EHVX08S18EJ9W / ERGA06EAV3H EHVX08S23EA9W / ERGA06EAV3H EHVX08S23EJ9W / ERGA06EAV3H EHVX08S18EA9W / ERGA06EAV3H
Värmekapacitet Nom. kW 6.00 (1), 5.90 (2) 6.00 (1), 5.90 (2) 6.00 (1), 5.90 (2) 6.00 (1), 5.90 (2)
Kylkapacitet Nom. kW 5.96 (1), 5.09 (2) 5.96 (1), 5.09 (2) 5.96 (1), 5.09 (2) 5.96 (1), 5.09 (2)
Ineffekt Värme Nom. kW 1.24 (1), 1.69 (2) 1.24 (1), 1.69 (2) 1.24 (1), 1.69 (2) 1.24 (1), 1.69 (2)
  Kyla Nom. kW 1.06 (1), 1.55 (2) 1.06 (1), 1.55 (2) 1.06 (1), 1.55 (2) 1.06 (1), 1.55 (2)
  Domestic hot water from 10°C to 50°C Nom. kWh 2.48 3.01 3.01 2.48
Heat up time from 10°C to 50°C hr 1h28min 1h40min 1h40min 1h28min
COP 4.85 (1), 3.50 (2) 4.85 (1), 3.50 (2) 4.85 (1), 3.50 (2) 4.85 (1), 3.50 (2)
EER 5.61 (1), 3.28 (2) 5.61 (1), 3.28 (2) 5.61 (1), 3.28 (2) 5.61 (1), 3.28 (2)
Tappvattenvärmning Allmänt Deklarerad belastningsprofil   L XL XL L
  Medelklimat Energieffektivitetsklass för vattenuppvärmning   A+ A+ A+ A+
Rumsuppvärmning Framledningstemperatur vid medelklimat 55°C Allmänt SCOP   3.28 3.28 3.28 3.28
      Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad   A++ A++ A++ A++
      ηs (årstidsrelaterad verkningsgrad) % 128 128 128 128
  Framledningstemperatur vid medelklimat 35°C Allmänt SCOP   4.52 4.52 4.52 4.52
      ηs (årstidsrelaterad verkningsgrad) % 178 178 178 178
      Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad   A+++ A+++ A+++ A+++
Anm: (1) - Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
  (2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) (2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) (2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) (2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)