Specifikationstabell för EHVZ-CB3V / ERHQ-BW1

EHVZ16S18CB3V / ERHQ011BAW1 EHVZ16S18CB3V / ERHQ014BAW1 EHVZ16S18CB3V / ERHQ016BAW1
Värmekapacitet Nom. kW 11.3 (1), 11.0 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 16.1 (1), 15.1 (2)
Ineffekt Värme Nom. kW 2.63 (1), 3.24 (2) 3.42 (1), 4.21 (2) 3.82 (1), 4.69 (2)
COP 4.30 (1), 3.39 (2) 4.24 (1), 3.22 (2) 4.20 (1), 3.22 (2)
Tappvattenvärmning Allmänt Deklarerad belastningsprofil   L L L
  Medelklimat Energieffektivitetsklass för vattenuppvärmning   A A A
Anm: (1) - Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - Tillstånd 1: kyla Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
  (2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) (2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) (2) - Tillstånd 2: kyla Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); värme Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)
  (3) - Tillstånd 3: värme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Tillstånd 3: värme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Tillstånd 3: värme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C
  (4) - Tillstånd 4: värme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (4) - Tillstånd 4: värme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (4) - Tillstånd 4: värme Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C
  (5) - Kapaciteten måste delas upp mellan tilläggszonen och huvudzonen. Se ESP-data för mer information om tillgängligt huvud (kPa). (5) - Kapaciteten måste delas upp mellan tilläggszonen och huvudzonen. Se ESP-data för mer information om tillgängligt huvud (kPa). (5) - Kapaciteten måste delas upp mellan tilläggszonen och huvudzonen. Se ESP-data för mer information om tillgängligt huvud (kPa).
  (6) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) (6) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C) (6) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)
  (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  (8) - 15 °C-25 °C: Enbart BUH, ingen drift av värmepump=under igångkörning. (8) - 15 °C-25 °C: Enbart BUH, ingen drift av värmepump=under igångkörning. (8) - 15 °C-25 °C: Enbart BUH, ingen drift av värmepump=under igångkörning.