Värmare för basplattan

Sky Air - EKBPH250D

För att hålla dräneringshålen isfria under extrema väderförhållanden

EKBPH250D

Produktfördelar

  • I kombination med utomhusenheter ur RZA-D Sky Air Advance-serien
  • Endast för extrema väderförhållanden med långa perioder av låga omgivningslufttemperaturer och hög luftfuktighet
  • Håller dräneringshålen öppna hela tiden för att säkerställa att ingen is bildas i värmeväxlaren

Dokumentation