Styrenhet för luftbehandlingsapplikationer

EKEQ

EKEQ

Produktfördelar

  • Ett stort utbud av enheter ger en maximal applikationspotential plus flexibla kontrollalternativ
  • Systemet ger optimala luftförhållanden, t.ex. kontroll av frisk luft och luftfuktighet, och kan användas i små lagerlokaler, visningsrum och kontor.
  • Mycket att erbjuda inom styrmöjligheter: styrning w: Standardstyrning av lufttemperatur via valfri DDC-styrenhet; ; styrning x: Precis styrning av lufttemperatur som kräver en förprogrammerade DDC-styrenhet (för speciella applikationer); styrning y: Styrning av kyltemperatur via Daikin-styrning (ingen DDC-styrenhet behövs); styrning z: Styrning av lufttemperatur via Daikin-styrning (ingen DDC-styrenhet behövs);
  • Styrenhet och expansionsventilsats behövs för varje kombination plus en lufthanteringsenhet
  • Bägge alternativen är designade för inomhus- och utomhusinstallationer, och kan monteras på väggen.

Dokumentation

Försäkran om överensstämmelse
Ladda ner språk