Produktfördelar

  • Varmvatten värms upp nästan direkt
  • Kombinera med solvärme för ännu högre energieffektivitet
  • Lätt att installera: inget tryck i varmvattentanken och endast begränsat tryck i värmeväxlaren
  • Kräver lite underhåll: ingen anod innebär att det inte bildas avlagringar eller korrosion
  • Elpatron (2,5 kW) säkerställer varmvatten under alla förhållanden. Tanken på 500 liter kan även utrustas med en extern hydraulisk backup.

Tekniska data

Tekniska specifikationer

Dokumentation