Trådlös fjärrkontroll

EKRTR

Rumstermostat för enkel reglering av inomhustemperaturen

EKRTR

Produktfördelar

 • Enkel och bekväm reglering av inomhustemperaturen ger en perfekt och energieffektiv komfort
 • Trådlös rumtermostat
 • Värme- och kylläge, med möjlighet att avaktivera kylläget vid behov
 • Komfortfunktionsläge aktiverar de programmerade temperaturnivåerna som är tänkta för ett hem under dagen.; standardbörvärdena är 21°C i värmeläge och 24°C i kylläge och kan ändras av användaren
 • Reducerat funktionsläge aktiverar de programmerade temperaturnivåerna i perioder när huset inte bebos eller under natten; standardbörvärdena är 17°C i värmeläge och 28°C i kylläge och kan ändras av användaren
 • Schemalagt funktionsläge: använder en timer för att schemalägga börvärden för värme och kyla under dagens lopp; upp till 12 börvärden kan programmeras in per dag; de valda börvärdena aktiveras automatiskt vid schemalagd tidpunkt
 • Från-läge: stänger av systemet; medan det integrerade frostskyddet förblir aktiverat (standardinställning 4°C).
 • Börvärdesbegränsing ställer in den övre och lägre gränsen inom vilken användaren kan programmera önskade komfortnivåer och kan endast ändras av installatören
 • Frånvarofunktionsläge: avsedd för att ställa in sänkta och bränslesnåla börvärden när huset inte bebos under långa perioder. Standardbörvärden är 14 °C för värme och 30 °C för kyla.
 • Antal börvärdesändringar: 12/dag
 • Knapplåsfunktion: möjlighet att låsa knapparna till rumstermostaten

Tekniska data

Tekniska specifikationer

Dokumentation

Försäkran om överensstämmelse
Ladda ner språk

Tyvärr kunde vi inte hitta några dokument i den här kategorin.