Daikin Altherma 3 H - EPGA011-016DV

EPGA011-016DV

Produktfördelar

  • Energibesparingarna blir ännu bättre om produkter med R-32 köldmedium väljs
  • Utomhusenheten tar upp värme från utomhusluften, även vid -28°C
  • Frysskydd av hydraulikdelar
  • Optimal tappvarmvattenprestanda: utveckling av låg temperatur möjliggör hög tapprestanda

Fördelar

  • Garanterad drift ned till -28°C

    Garanterad drift ned till -28°C

    Daikins enheter är lämpliga för alla klimat, klarar även svåra vinterförhållanden med säkerställd drift ner till -28°C

Tekniska data

Tekniska specifikationer

Dokumentation

Referenshandbok för installatör
Ladda ner språk