Kretskortsrelä

ERP01A51

Möjliggör utsignal från köldmediesensor

ERP01A51

Produktfördelar

  • I kombination med FXFA-~FXDA-inomhusenheter

Dokumentation

Installationsmanual