Specifikationstabell för ETBX-D9W / EPRA014-018DW

ETBX16DA9W / EPRA14DAW1 ETBX16DF9W / EPRA14DAW1 ETBX16DA9W / EPRA16DAW1 ETBX16DF9W / EPRA16DAW1 ETBX16DA9W / EPRA18DAW1 ETBX16DF9W / EPRA18DAW1
Inomhusdel ETBX16DA9W ETBX16DA9W ETBX16DA9W ETBX16DA9W ETBX16DA9W ETBX16DA9W
Värmekapacitet Min. kW 3.70 (1) 3.70 (1) 3.96 (1) 3.96 (1) 4.40 (1) 4.40 (1)
  Nom. kW 5.90 (2) 5.90 (2) 9.00 (2) 9.00 (2) 9.00 (2) 9.00 (2)
  Max. kW 9.75 (1) 9.75 (1) 10.44 (1) 10.44 (1) 11.60 (1) 11.60 (1)
Kylkapacitet Nom. kW 10.6 (3), 6.90 (4) 10.6 (3), 6.90 (4) 11.5 (3), 7.88 (4) 11.5 (3), 7.88 (4) 12.5 (3), 8.86 (4) 12.5 (3), 8.86 (4)
Ineffekt Värme Min. kW 0.84 (5) 0.84 (5) 0.90 (5) 0.90 (5) 1.00 (5) 1.00 (5)
    Nom. kW 1.23 (2) 1.23 (2) 1.80 (2) 1.80 (2) 1.80 (2) 1.80 (2)
    Max. kW 2.17 (5) 2.17 (5) 2.32 (5) 2.32 (5) 2.58 (5) 2.58 (5)
  Kyla Nom. kW 2.55 (3), 2.56 (4) 2.55 (3), 2.56 (4) 2.80 (3), 2.93 (4) 2.80 (3), 2.93 (4) 3.05 (3), 3.31 (4) 3.05 (3), 3.31 (4)
COP 4.79 (2) 4.79 (2) 5.00 (2) 5.00 (2) 5.00 (2) 5.00 (2)
EER 4.13 (3), 2.70 (4) 4.13 (3), 2.70 (4) 4.11 (3), 2.69 (4) 4.11 (3), 2.69 (4) 4.09 (3), 2.68 (4) 4.09 (3), 2.68 (4)
Anm: (1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C (1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C (1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C (1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C (1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C (1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C
  (2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
  (3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT (3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT (3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT (3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT (3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT (3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT
  (4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT (4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT (4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT (4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT (4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT (4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT
  (5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511 (5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511 (5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511 (5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511 (5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511 (5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511
  (6) - Test vid Ta DB/WB 7°C/6°C. Enligt EN 16147. (6) - Test vid Ta DB/WB 7°C/6°C. Enligt EN 16147. (6) - Test vid Ta DB/WB 7°C/6°C. Enligt EN 16147. (6) - Test vid Ta DB/WB 7°C/6°C. Enligt EN 16147. (6) - Test vid Ta DB/WB 7°C/6°C. Enligt EN 16147. (6) - Test vid Ta DB/WB 7°C/6°C. Enligt EN 16147.
  (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) med pump på maxvarvtal (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) med pump på maxvarvtal (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) med pump på maxvarvtal (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) med pump på maxvarvtal (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) med pump på maxvarvtal (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) med pump på maxvarvtal