ETVZ16E6V7 / EPRA14-18DW7

Produktfördelar

  • Genom drift av enbart värmepump levererar utomhusenheten en vattentemperatur på 70°C vid -15°C omgivningstemperatur
  • Utomhusenheten tar upp värme från utomhusluften, även vid -28°C
  • Enhetens eleganta design smälter in med övriga hushållsprodukter.
  • Att välja för en R-32-produkt, minskar miljöpåverkan med 68% i jämförelse med R-410A vilket leder direkt till lägre energiförbrukning tack vare dess höga energieffektivitet och har 30% lägre volym köldmedium
  • Vid -15°C omgivningstemperatur begränsar utomhusenheten kapacitetsförluster

Fördelar

  • Garanterad drift ned till -28°C

    Garanterad drift ned till -28°C

    Daikin Altherma är lämplig för alla klimat, klarar även svåra vinterförhållanden med säkerställd drift ner till -28°C

Tekniska data

Tekniska specifikationer

Dokumentation

Kataloger & broschyrer
Ladda ner språk

Tyvärr kunde vi inte hitta några dokument i den här kategorin.