Specifikationstabell för EWHQ-G-SS

EWHQ100G-SS EWHQ120G-SS EWHQ130G-SS EWHQ150G-SS EWHQ160G-SS EWHQ190G-SS EWHQ210G-SS EWHQ240G-SS EWHQ270G-SS EWHQ340G-SS EWHQ400G-SS
Kylkapacitet Nom. kW 87.3 (1) 100.0 (1) 111 (1) 127 (1) 141 (1) 160 (1) 181 (1) 208 (1) 232 (1) 291 (1) 352 (1)
Värmekapacitet Nom. kW 112 (2) 128 (2) 144 (2) 162 (2) 179 (2) 205 (2) 233 (2) 266 (2) 299 (2) 375 (2) 454 (2)
Effektstyrning Method   Steg Steg Steg Steg Steg Steg Steg Steg Steg Steg Steg
  Minimikapacitet % 50.0 43.0 50.0 44.0 50.0 45.0 50.0 43.0 50.0 40.0 50.0
Ineffekt Kyla Nom. kW 22.4 (1) 25.3 (1) 28.5 (1) 32.0 (1) 35.6 (1) 41.1 (1) 46.0 (1) 53.3 (1) 59.1 (1) 73.7 (1) 88.4 (1)
  Värme Nom. kW 27.0 (2) 30.9 (2) 35.2 (2) 39.3 (2) 43.6 (2) 50.4 (2) 56.6 (2) 64.7 (2) 72.2 (2) 90.3 (2) 109 (2)
EER 3.90 (1) 3.95 (1) 3.91 (1) 3.96 (1) 3.95 (1) 3.90 (1) 3.93 (1) 3.90 (1) 3.92 (1) 3.95 (1) 3.98 (1)
COP 4.15 (2) 4.16 (2) 4.09 (2) 4.12 (2) 4.11 (2) 4.07 (2) 4.11 (2) 4.10 (2) 4.14 (2) 4.16 (2) 4.18 (2)
ESEER 4.70 4.84 4.65 4.86 4.80 4.89 4.86 4.83 4.79 4.90 4.83
Mått Enhet Djup mm 2,432 2,432 2,264 2,264 2,264 2,432 2,432 2,432 2,432 2,432 2,432
    Höjd mm 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,186 1,186
    Bredd mm 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928
Vikt Enhet kg 519 608 728 770 808 838 880 930 941 1,090 1,203
  Arbetsvikt kg 558 654 782 830 873 908 995 1,019 1,031 1,202 1,334
Vattenvärmeväxlarens - evaporator Typ   Plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare.
  Vattenvolym l 6 8 8 10 12 13 15 17 17 27 34
Vattenvärmeväxlarens - kondensor Typ   Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare
Kompressor Compressor-=-Type   Scrollkompressor Scrollkompressor Scrollkompressor Scrollkompressor Scrollkompressor Scrollkompressor Scrollkompressor Scrollkompressor Scrollkompressor Scrollkompressor Scrollkompressor
  Kvantitet_   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA 80 83 85 87 88 88 88 90 92 93 93
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 64 67 69 70 72 72 72 74 76 76 77
Köldmedium Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  Kretsar Kvantitet   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Mängd Per krets kg 9.0 9.0 10.0 10.0 13.0 11.0 13.0 15.0 15.0 19.0 19.0
  Per krets TCO2Eq 18.8 18.8 20.9 20.9 27.1 23.0 27.1 31.3 31.3 39.7 39.7
Strömförsörjning Fas   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Frequency Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Spänning V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Anm: (1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning. (1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning. (1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning. (1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning. (1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning. (1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning. (1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning. (1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning. (1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning. (1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning. (1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7°C; vattentemperatur till kondensor 30°C; avgivande kondensorvatten, temperatur 35°C; full belastning.
  (2) - Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning (2) - Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning (2) - Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning (2) - Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning (2) - Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning (2) - Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning (2) - Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning (2) - Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning (2) - Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning (2) - Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning (2) - Värmekapacitet, ineffekt till enhet och COP är baserade på följande förutsättningar: evaporator 5/10°C; kondensor 40/45°C, enhet vid full belastning
  (3) - Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter (3) - Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter (3) - Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter (3) - Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter (3) - Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter (3) - Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter (3) - Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter (3) - Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter (3) - Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter (3) - Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter (3) - Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter
  (4) - Vätska: Vatten (4) - Vätska: Vatten (4) - Vätska: Vatten (4) - Vätska: Vatten (4) - Vätska: Vatten (4) - Vätska: Vatten (4) - Vätska: Vatten (4) - Vätska: Vatten (4) - Vätska: Vatten (4) - Vätska: Vatten (4) - Vätska: Vatten
  (5) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). (5) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). (5) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). (5) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). (5) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). (5) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). (5) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). (5) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). (5) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). (5) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). (5) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).
  (6) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. (6) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. (6) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. (6) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. (6) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. (6) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. (6) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. (6) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. (6) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. (6) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter. (6) - Utrustningen innehåller fluorerande växthusgas. Den verkliga fyllningen beror på slutenhetens konstruktion, detaljer kan hittas på enhetens etiketter.
  (7) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. (7) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. (7) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. (7) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. (7) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. (7) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. (7) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. (7) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. (7) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. (7) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. (7) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.
  (8) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för kompressorn vid 75% last (8) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för kompressorn vid 75% last (8) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för kompressorn vid 75% last (8) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för kompressorn vid 75% last (8) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för kompressorn vid 75% last (8) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för kompressorn vid 75% last (8) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för kompressorn vid 75% last (8) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för kompressorn vid 75% last (8) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för kompressorn vid 75% last (8) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för kompressorn vid 75% last (8) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för kompressorn vid 75% last
  (9) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström (9) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström (9) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström (9) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström (9) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström (9) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström (9) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström (9) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström (9) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström (9) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström (9) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström
  (10) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop (10) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop (10) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop (10) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop (10) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop (10) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop (10) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop (10) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop (10) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop (10) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop (10) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop
  (11) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. (11) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. (11) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. (11) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. (11) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. (11) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. (11) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. (11) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. (11) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. (11) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. (11) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.
  (12) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 (12) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 (12) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 (12) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 (12) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 (12) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 (12) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 (12) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 (12) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 (12) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 (12) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1