Specifikationstabell för EWLQ-L-SS

EWLQ180L-SS EWLQ205L-SS EWLQ230L-SS EWLQ260L-SS EWLQ290L-SS EWLQ330L-SS EWLQ380L-SS EWLQ430L-SS EWLQ480L-SS EWLQ540L-SS EWLQ600L-SS EWLQ660L-SS EWLQ720L-SS
Kylkapacitet Nom. kW 173 (1) 197 (1) 224 (1) 249 (1) 279 (1) 317 (1) 361 (1) 409 (1) 459 (1) 511 (1) 571 (1) 624 (1) 676 (1)
Effektstyrning Metod   Steg Steg Steg Steg Steg Steg Steg Steg Steg Steg Steg Steg Steg
  Minimikapacitet % 25.0 21.0 25.0 22.0 25.0 23.0 25.0 21.0 25.0 22.0 20.0 18.0 25.0
Effektförbrukning Kyla Nom. kW 44.3 (1) 51.1 (1) 57.9 (1) 65.6 (1) 73.2 (1) 83.8 (1) 93.5 (1) 108 (1) 119 (1) 135 (1) 152 (1) 168 (1) 184 (1)
EER 3.91 (1) 3.86 (1) 3.87 (1) 3.79 (1) 3.81 (1) 3.78 (1) 3.86 (1) 3.79 (1) 3.84 (1) 3.78 (1) 3.76 (1) 3.71 (1) 3.67 (1)
Mått Enhet Höjd mm 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 2,090 2,210 2,210 2,210
    Bredd mm 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928
    Djup mm 2,801 2,801 2,801 2,801 2,801 2,801 2,801 2,801 2,801 2,801 2,801 2,801 2,801
Weight Enhet kg 832 1,007 1,202 1,252 1,333 1,380 1,432 1,511 1,560 1,609 1,694 1,833 1,957
  Arbetsvikt kg 894 1,081 1,292 1,345 1,436 1,486 1,547 1,638 1,690 1,741 1,844 1,990 2,120
Vattenvärmeväxlarens - evaporator Typ   Plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare.
Kompressor Compressor-=-Type   Scrollkompressor Scrollkompressor Scrollkompressor Scrollkompressor Scrollkompressor Scrollkompressor Scrollkompressor Scrollkompressor Scrollkompressor Scrollkompressor Scrollkompressor Scrollkompressor Scrollkompressor
  Kvantitet_   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA 83 86 88 90 91 91 91 93 95 95 95 96 96
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 65 (2) 68 (2) 70 (2) 72 (2) 74 (2) 74 (2) 73 (2) 76 (2) 77 (2) 77 (2) 78 (2) 78 (2) 78 (2)
Köldmedium Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Kretsar Kvantitet   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Röranslutningar Anslutning för utsläppsledning tum 1"5/8 + 1"5/8 1"5/8 + 1"5/8 1"5/8 + 1"5/8 1"5/8 + 1"5/8 1"5/8 + 1"5/8 1"5/8 + 1"5/8 1"5/8 + 1"5/8 1"5/8 + 1"5/8 1"5/8 + 1"5/8 1"5/8 + 2"1/8 2"1/8 + 2"1/8 2"1/8 + 2"1/8 2"1/8 + 2"1/8
Strömförsörjning Fas   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Frequency Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Spänning V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Anm: (1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C, enhet vid full belastning. (1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C, enhet vid full belastning. (1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C, enhet vid full belastning. (1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C, enhet vid full belastning. (1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C, enhet vid full belastning. (1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C, enhet vid full belastning. (1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C, enhet vid full belastning. (1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C, enhet vid full belastning. (1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C, enhet vid full belastning. (1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C, enhet vid full belastning. (1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C, enhet vid full belastning. (1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C, enhet vid full belastning. (1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12,0°C; utgående vattentemperatur till evaporator 7,0°C; kondenseringstemperatur 45,0°C, enhet vid full belastning.
  (2) - Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter (2) - Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter (2) - Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter (2) - Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter (2) - Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter (2) - Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter (2) - Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter (2) - Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter (2) - Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter (2) - Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter (2) - Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter (2) - Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter (2) - Ljudeffektsnivå (vid normala förhållanden) är uppmätta i enlighet med ISO9614 och Eurovent 8/1 för Eurovent-certifierade enheter
  (3) - Vätska: Vatten (3) - Vätska: Vatten (3) - Vätska: Vatten (3) - Vätska: Vatten (3) - Vätska: Vatten (3) - Vätska: Vatten (3) - Vätska: Vatten (3) - Vätska: Vatten (3) - Vätska: Vatten (3) - Vätska: Vatten (3) - Vätska: Vatten (3) - Vätska: Vatten (3) - Vätska: Vatten
  (4) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). (4) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). (4) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). (4) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). (4) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). (4) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). (4) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). (4) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). (4) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). (4) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). (4) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). (4) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS). (4) - För mer information om driftbegränsningarna se Chiller Selection Software (CSS).
  (5) - Dess funktion är avhängigt fluorerande växthusgas (5) - Dess funktion är avhängigt fluorerande växthusgas (5) - Dess funktion är avhängigt fluorerande växthusgas (5) - Dess funktion är avhängigt fluorerande växthusgas (5) - Dess funktion är avhängigt fluorerande växthusgas (5) - Dess funktion är avhängigt fluorerande växthusgas (5) - Dess funktion är avhängigt fluorerande växthusgas (5) - Dess funktion är avhängigt fluorerande växthusgas (5) - Dess funktion är avhängigt fluorerande växthusgas (5) - Dess funktion är avhängigt fluorerande växthusgas (5) - Dess funktion är avhängigt fluorerande växthusgas (5) - Dess funktion är avhängigt fluorerande växthusgas (5) - Dess funktion är avhängigt fluorerande växthusgas
  (6) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. (6) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. (6) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. (6) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. (6) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. (6) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. (6) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. (6) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. (6) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. (6) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. (6) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. (6) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%. (6) - Tillåten spänningstolerans ± 10 %. Spänningsobalansen mellan faserna måste vara inom ± 3%.
  (7) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last (7) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last (7) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last (7) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last (7) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last (7) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last (7) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last (7) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last (7) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last (7) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last (7) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last (7) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last (7) - Maximal startström: startström för den största kompressorn + strömmen för den andra kompressorn vid 75 % last
  (8) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström (8) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström (8) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström (8) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström (8) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström (8) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström (8) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström (8) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström (8) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström (8) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström (8) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström (8) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström (8) - Nominellt aktuellt kylläge är baserat på följande förutsättningar: evaporator 12/7°C; kondensor 30/35 °C; kompressorers ström
  (9) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop (9) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop (9) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop (9) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop (9) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop (9) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop (9) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop (9) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop (9) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop (9) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop (9) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop (9) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop (9) - Maximal driftström är baserad på maximal absorberad ström i kompressorn i dess envelop
  (10) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. (10) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. (10) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. (10) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. (10) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. (10) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. (10) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. (10) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. (10) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. (10) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. (10) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. (10) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning. (10) - Maximal ström för kabeldimensionen är baserat på minsta tillåtna spänning.
  (11) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 (11) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 (11) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 (11) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 (11) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 (11) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 (11) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 (11) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 (11) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 (11) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 (11) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 (11) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1 (11) - Maximal ström för dimensionering av kablar: strömstyrka vid full last på kompressorn x 1.1