Luftkyld skruvinverters värmepump, standardeffektivitet, standard ljudnivå

EWYD-BZSS

EWYD-BZSS

Produktfördelar

 • Idealisk lösning för kommersiell komfortkyla och/eller uppvärmning
 • Optimerade ESEER-värden
 • 2-3 äkta oberoende köldmediekretsar
 • Låg startström
 • DX förångare av typ rör och mantel – en genomgång på kylsidan för att minimera tryckfall
 • EER upp till 2,83
 • Standard elektronisk expansionsventil
 • Optimerade avfrostningscykler
 • Partiellt och totalt värmeåtervinningsalternativ finns att tillgå
 • Effektfaktor upp till 0,95
 • Mikroprocessorstyrd PID

Fördelar

 • Inverter

  Inverter

  Inverterkompressorerna justerar kontinuerligt kompressorhastigheten efter reellt behov. Färre strömslukande uppstarter och avstängningar resulterar i minskad energikonsumtion (upp till 30 %) och stabilare temperaturer.

 • Skruvkompressor

  Skruvkompressor

  Enkelskruvskompressorer har rotorer med utvändiga och invändiga flänsar och är konstruerade för hög kapacitet och prestanda

Tekniska data

Tekniska specifikationer

Dokumentation

Kataloger & broschyrer
Ladda ner språk