Specifikationstabell för FAA-B / AZAS-MY1

FAA100BUV1B / AZAS100M7Y1B
Kylkapacitet Nom. kW 9.50 (1)
Värmekapacitet Nom. kW 10.8 (2)
Rumskyla Energieffektivitetsklass   A
  Kapacitet Pdesign kW 9.50
  SEER   5.25
  Årlig energiförbrukning kWh/a 633
Rumsvärme (medelklimat) Energieffektivitetsklass   A
  Kapacitet Pdesign kW 6.00
  SCOP/A   3.81
  Årlig energiförbrukning kWh/a 2,205
Anm: (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.
  (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.
  (3) - Se separat ritning för driftsområde
  (4) - Se separata ritningar för elektriska data