Produktfördelar

 • Finns som 20 och 25 kW
 • Kan enkelt installeras både i nya byggnader och byggnader som ska renoveras
 • Vertikal autoswing flyttar utloppsluftriktarna upp och ner för effektiv luft- och temperaturfördelning i hela rummet
 • återanvändning av befintlig R-22- eller R-407C-teknik
 • Garanterar drift i värmeläge ner till -15 °C
 • Luften distribueras behagligt uppåt och nedåt tack vare 5 olika utloppsvinklar som kan programmeras via fjärrkontrollen
 • Både de horisontella luftriktarna och frontpanelen kan enkelt tas bort och tvättas
 • Nattyst standardläge
 • Maximal rörlängd upp till 100 m
 • Underhållsarbete kan lätt utföras från enhetens framsida
 • Stort urval av anslutningsbara inomhusenheter
 • Maximal installationshöjdskillnad upp till 30 m

Fördelar

 • Automatisk växling mellan värme/kyla

  Automatisk växling mellan värme/kyla

  Väljer automatiskt uppvärmnings- eller kylningsläge för att uppnå den inställda temperaturen.

 • Inverter

  Inverter

  Inverterkompressorerna justerar kontinuerligt kompressorhastigheten efter reellt behov. Färre strömslukande uppstarter och avstängningar resulterar i minskad energikonsumtion (upp till 30 %) och stabilare temperaturer.

 • Enbart fläktdrift

  Enbart fläktdrift

  Enheten kan användas som fläkt för att blåsa utan vare sig värmning eller kylning.

 • vertikal autoswing

  vertikal autoswing

  Möjlighet att välja automatisk vertikal rörelse av luftutsläppets ventil för att få ett jämnt luftflöde och en jämn temperaturfördelning i rummet.

 • Fläkthastighetssteg

  Fläkthastighetssteg (2 steg)

  Gör det möjligt att ställa in upp till det givna antalet fläkthastigheter.

 • Avfuktningsprogram

  Avfuktningsprogram

  Tillåter att luftfuktigheten reduceras utan att temperaturen i rummet förändras.

 • Luftfilter

  Luftfilter

  Tar bort luftburna dammpartiklar för att få en jämn försörjning av ren luft.

 • Automatisk återstart

  Automatisk återstart

  Enheten startar automatiskt om i sitt ursprungliga läge efter ett strömavbrott.

 • Självdiagnos

  Självdiagnos

  Förenklar underhåll genom att indikera systemfel eller driftstörningar.

 • Kondensvattenpumpsats

  Kondensvattenpumpsats (Tillval)

  Underlättar kondensdränering från inomhusenheten.

 • Twin/trippel/dubbeltwin-installation

  Twin/trippel/dubbeltwin-installation

  2, 3 eller 4 inomhusenheter kan anslutas till en enkel utomhusenhet även om de har olika kapaciteter. Alla inomhusenheter arbetar i samma värmnings- eller kylningsläge från en fjärrkontroll.

Dokumentation