Produktfördelar

 • Finns som 20 och 25 kW
 • Platt, snygg frontpanel smälter bra in i alla miljöer och den är dessutom enklare att rengöra
 • Årstidsrelaterad verkningsgrad, optimerad för alla säsonger.
 • Enheter optimerade för årstidsrelaterad verkningsgrad ger en indikation om hur effektivt värmepumpen eller luftkonditioneringsenheten verkar under en hel värme- eller kylsäsong
 • Kan enkelt installeras både i nya byggnader och byggnader som ska renoveras
 • återanvändning av befintlig R-22- eller R-407C-teknik
 • Garanterar drift i värmeläge ner till -15 °C
 • Minskad energiförbrukning tack vare specialutvecklad DC-fläktmotor
 • Luften distribueras behagligt uppåt och nedåt tack vare 5 olika utloppsvinklar som kan programmeras via fjärrkontrollen
 • Nattyst standardläge
 • Maximal rörlängd upp till 100 m
 • Underhållsarbete kan lätt utföras från enhetens framsida
 • Stort urval av anslutningsbara inomhusenheter
 • Flexibel att installera eftersom det största skåpet väger 17 kg och röranslutningen kan ske i botten, på vänster eller höger sida av enheten
 • Maximal installationshöjdskillnad upp till 30 m
 • Optimal komfort säkerställs säkerställs med automatisk justering av luftflödet eftersom detta minimerar skillnaden mellan rumstemperatur och önskad temperatur. Ingen åtgärd krävs från de närvarande för att upprätthålla den önskade temperaturen.
 • Ingen adapter krävs för DIII-inkoppling, länka din enhet till det större fastighetssystemet.

Fördelar

 • Frånvaroprogram

  Frånvaroprogram

  Upprätthåller den inomhustemperatur som du angivit för frånvaro och sparar därigenom energi

 • Infrastrukturkyla

  Infrastrukturkyla

  Avlägsnar på ett tillförlitligt, effektivt och flexibelt sätt den värme som konstant genereras från IT och serverutrustning för att säkerställa optimal drifttid samtidigt som de ger bäst avkastning på investeringen.

 • vertikal autoswing

  vertikal autoswing

  Möjlighet att välja automatisk vertikal rörelse av luftutsläppets ventil för att få ett jämnt luftflöde och en jämn temperaturfördelning i rummet.

 • Inverter

  Inverter

  Inverterkompressorerna justerar kontinuerligt kompressorhastigheten efter reellt behov. Färre strömslukande uppstarter och avstängningar resulterar i minskad energikonsumtion (upp till 30 %) och stabilare temperaturer.

 • Enbart fläktdrift

  Enbart fläktdrift

  Enheten kan användas som fläkt för att blåsa utan vare sig värmning eller kylning.

 • Automatisk växling mellan värme/kyla

  Automatisk växling mellan värme/kyla

  Väljer automatiskt uppvärmnings- eller kylningsläge för att uppnå den inställda temperaturen.

 • Fläkthastighetssteg

  Fläkthastighetssteg (3 steg)

  Gör det möjligt att ställa in upp till det givna antalet fläkthastigheter.

 • Avfuktningsprogram

  Avfuktningsprogram

  Tillåter att luftfuktigheten reduceras utan att temperaturen i rummet förändras.

 • Luftfilter

  Luftfilter

  Tar bort luftburna dammpartiklar för att få en jämn försörjning av ren luft.

 • Veckotimer

  Veckotimer

  Kan ställas in för att starta värmning eller kylning när som helst på daglig eller veckovis basis.

 • Infraröd fjärrkontroll

  Infraröd fjärrkontroll

  Startar, stoppar och reglerar luftkonditioneraren på distans.

 • Trådansluten fjärrkontroll

  Trådansluten fjärrkontroll

  Startar, stoppar och reglerar luftkonditioneraren.

 • Centralstyrning

  Centralstyrning

  Startar, stoppar och reglerar flera luftkonditionerare från en central punkt.

 • Automatisk återstart

  Automatisk återstart

  Enheten startar automatiskt om i sitt ursprungliga läge efter ett strömavbrott.

 • Självdiagnos

  Självdiagnos

  Förenklar underhåll genom att indikera systemfel eller driftstörningar.

 • Kondensvattenpumpsats

  Kondensvattenpumpsats (Tillval)

  Underlättar kondensdränering från inomhusenheten.

 • Twin/trippel/dubbeltwin-installation

  Twin/trippel/dubbeltwin-installation

  2, 3 eller 4 inomhusenheter kan anslutas till en enkel utomhusenhet även om de har olika kapaciteter. Alla inomhusenheter arbetar i samma värmnings- eller kylningsläge från en fjärrkontroll.

Dokumentation

Kataloger & broschyrer
Ladda ner språk

Tyvärr kunde vi inte hitta några dokument i den här kategorin.