Specifikationstabell för FCAG-A / RZASG-MY1

FCAG100AVEB / RZASG100M7Y1B FCAG125AVEB / RZASG125M7Y1B FCAG140AVEB / RZASG140M7Y1B
Kylkapacitet Nom. kW 9.50 (1) 12.1 (1) 13.4 (1)
Värmekapacitet Nom. kW 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Rumskyla Energieffektivitetsklass A++    
  Kapacitet Pdesign kW 9.50 12.1 13.4
  SEER 6.55 5.76 6.53
  Årlig energiförbrukning kWh/a 507 1,261 1,231
Rumsvärme (medelklimat) Energieffektivitetsklass A+    
  Kapacitet Pdesign kW 6.00 6.00 7.80
  SCOP/A 4.17 4.05 4.31
  Årlig energiförbrukning kWh/a 2,016 2,074 2,534
Anm: (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m
  (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.