Seasonal Classic - FCQHG-F / RZQSG-L(8)Y1

360° luftutsläpp för optimal effektivitet och komfort

Produktfördelar

  • Högsta effektivitet: - Årstidrelaterad energieffektivitet upp till A++ (kyla) /A+ (värme) för RZQG71/100L9V1 + FCQG71/100F - kompressor som erbjuder väsentliga effektivitetsförbättringar - styrlogik som optimerar effektiviteten vid de vanligaste driftförhållandena och som optimerar extralägena (när enheten inte är aktiv) - värmeväxlare optimerar kylmedelsflödet vid de vanligaste driftsförhållanden (temperatur och belastning) - via förbättrad nominell prestanda
  • Kassett med hög COP säkerställer högsta prestanda, stora besparingar i energiförbrukningen och en bekväm omgivning för kommersiell användning
  • Lägsta installationshöjd på marknaden: 204mm för klass 71
  • återanvändning av befintlig R-22- eller R-407C-teknik
  • Garanterar drift både i värmeläge och i kylläge ner till -15°C.
  • Individuell luftriktarstyrning: flexibilitet att passa alla rumsutformningar utan att behöva flytta på enheten.
  • Frontpanel i modern stil finns i 3 olika varianter: vit (RAL9010) med grå luftriktare, helvit (RAL9010) eller panel med automatisk rengöring
  • Med gaskylt kretskort säkerställs kylningen eftersom det inte påverkas av omgivningstemperaturen.
  • Automatisk filterrengöring resulterar i högre effektivitet och; komfort samt lägre underhållskostnader. 2 filter tillgängliga: standardfilter och finmaskigt filter (för dammiga miljöer, t.ex. klädbutiker)
  • Maximal rörlängd upp till 50m, minsta rörlängd är 5 m.
  • Två intelligenta sensorer som tillval förbättrar energieffektiviteten och komforten.
  • Utomhusenheter för par-, trippel-. dubbelpar-installation
  • Daikin utomhusenheter är prydliga och robusta och kan enkelt monteras på ett tak eller på en terrass, eller helt enkelt bara monteras mot en yttervägg
  • Ingen adapter krävs för DIII-inkoppling, länka din enhet till det större fastighetssystemet.
  • Med grenrörsanslutning kan luftfördelningen optimeras i oregelbundna rum eller för att föra in luft i små närliggande rum
  • Enheter optimerade för årstidsrelaterad verkningsgrad ger en indikation om hur effektivt värmepumpen eller luftkonditioneringsenheten verkar under en hel värme- eller kylsäsong
  • Minskad energiförbrukning tack vare specialutvecklad liten rörvärmeväxlare, DC-fläktmotor och kondensvattenpump
  • Valfritt friskluftsintag
  • Standard kondensvattenpump med 675mm lyfthöjd, ökar flexibiliteten och installationshastigheten

Fördelar

  • Närvaro- och golvsensor

    Närvaro- och golvsensor

    Närvarosensorn dirigerar luften bort från varje person som upptäcks i rummet, när luftflödesstyrningen är på. Golvsensor känner av den genomsnittliga golvtemperaturen och säkerställer en jämn temperaturfördelning mellan tak och golv.

  • Frånvaroprogram

    Frånvaroprogram

    Upprätthåller den inomhustemperatur som du angivit för frånvaro och sparar därigenom energi

  • Självrengörande filter

    Självrengörande filter

    Filtret rengör sig självt automatiskt en gång om dagen. Förenklat underhåll innebär optimal energieffektivitet och maximal komfort utan krav på kostsamma eller tidskrävande åtgärder.

  • Dragskydd

    Dragskydd

    Vid start av uppvärmning eller när termostaten är avstängd, är luftutsläppet riktat horisontellt och fläkten går på låg hastighet, för att förhindra drag. När uppvärmningen är klar kommer luftutsläppet och fläkthastighet att ställas in efter önskemålen.

  • Individuell luftriktarstyrning

    Individuell luftriktarstyrning

    Individuell luftriktarstyrning via trådansluten fjärrkontroll som underlättar att ställa in varje spjäll för sig så att de passar för rummets konfiguration. Förslutningssatser finns också som tillval.

  • Infrastrukturkyla

    Infrastrukturkyla

    Avlägsnar på ett tillförlitligt, effektivt och flexibelt sätt den värme som konstant genereras från IT och serverutrustning för att säkerställa optimal drifttid samtidigt som de ger bäst avkastning på investeringen.

  • Inverter

    Inverter

    Inverterkompressorerna justerar kontinuerligt kompressorhastigheten efter reellt behov. Färre strömslukande uppstarter och avstängningar resulterar i minskad energikonsumtion (upp till 30 %) och stabilare temperaturer.

  • Enbart fläktdrift

    Enbart fläktdrift

    Enheten kan användas som fläkt för att blåsa utan vare sig värmning eller kylning.

  • Automatisk växling mellan värme/kyla

    Automatisk växling mellan värme/kyla

    Väljer automatiskt uppvärmnings- eller kylningsläge för att uppnå den inställda temperaturen.

  • Låg ljudnivå

    Låg ljudnivå

    Daikin inomhusenheter är viskande tysta. Även utomhusenhetens ljud är så lågt att grannarna inte störs.

  • Smutsar inte ned innertaket

    Smutsar inte ned innertaket

    Hindrar luft från att blåsa ut för långt i horisontalplanet. Detta för att förhindra fläckbildning i taket.

  • vertikal autoswing

    vertikal autoswing

    Möjlighet att välja automatisk vertikal rörelse av luftutsläppets ventil för att få ett jämnt luftflöde och en jämn temperaturfördelning i rummet.

  • Fläkthastighetssteg

    Fläkthastighetssteg (3 steg)

    Gör det möjligt att ställa in upp till det givna antalet fläkthastigheter.

  • Avfuktningsprogram

    Avfuktningsprogram

    Tillåter att luftfuktigheten reduceras utan att temperaturen i rummet förändras.

  • Luftfilter

    Luftfilter

    Tar bort luftburna dammpartiklar för att få en jämn försörjning av ren luft.

  • Veckotimer

    Veckotimer

    Kan ställas in för att starta värmning eller kylning när som helst på daglig eller veckovis basis.

  • Infraröd fjärrkontroll

    Infraröd fjärrkontroll

    Startar, stoppar och reglerar luftkonditioneraren på distans.

  • Trådansluten fjärrkontroll

    Trådansluten fjärrkontroll

    Startar, stoppar och reglerar luftkonditioneraren.

  • Automatisk återstart

    Automatisk återstart

    Enheten startar automatiskt om i sitt ursprungliga läge efter ett strömavbrott.

  • Självdiagnos

    Självdiagnos

    Förenklar underhåll genom att indikera systemfel eller driftstörningar.

  • Kondensvattenpumpsats

    Kondensvattenpumpsats (Standard)

    Underlättar kondensdränering från inomhusenheten.

Tekniska data

Tekniska specifikationer

Dokumentation