Sky Air Alpha-series - FDXM-F9 / RZAG-NY1

Produktfördelar

  • Nästan osynlig installation endast utblåsgallren är synliga
  • Kompakta mått gör att den är lämplig för inbyggnad i ett undertak på bara 240 mm
  • Alternativ med självrengörande filter säkerställer maximal verkningsgrad, komfort och tillförlitlighet genom regelbunden rengöring av filtret
  • Onlinestyrenhet (tillval): styr din inomhusenhet varifrån som helst med en app, via ett lokalt nätverk eller Internet och håll koll på din energikonsumtion
  • Den perfekta balansen i effektivitet och komfort tack vare varierbara köldmedietemperaturer: förstklassig årstidsrelaterad verkningsgrad under större delen av året och snabb reaktionshastighet under de varmaste dagarna.
  • Lämplig för känsliga kyltillämpningar inom infrastruktur
  • återanvändning av befintlig R-22- eller R-407C-teknik
  • Garanterar drift både i värmeläge och i kylläge ner till -20°C
  • Maximal rörledningslängd upp till 85 m
  • Unikt utbud av enkla låghöjdsfläktar
  • Kompakta mått möjliggör i stort sett omärkbar installation
  • Medelhögt externt statiskt tryck upp till 40Pa underlättar enhetens användning med flexibla kanaler av varierande längd
  • Enhetlig inomhusenhetsserie för R-32 och R-410A
  • Marknadsledande servicebarhet och hantering tack vare en stor åtkomstyta, 7-segments display och extra handtag
  • Högsta verkningsgrad: - Energimärkningar upp till A++ i både kyla och värme - kompressor erbjuder avsevärda förbättringar av verkningsgrad
  • Sats för flera zoner möjliggör flera individuellt styrda klimatzoner från en enda inomhusenhet
  • Att välja för en R-32-produkt, minskar miljöpåverkan med 68% i jämförelse med R-410A vilket leder direkt till lägre energiförbrukning tack vare dess höga energieffektivitet och har en lägre volym köldmedium
  • Låg energiförbrukning tack vare DC-fläktmotor
  • Kylvätskekylt kretskort säkerställer tillförlitlig kylning och påverkas inte av omgivningstemperaturen.
  • Utomhusenheter för par-, trippel-. dubbelpar-installation

Fördelar

  • Automatisk filterrengöring

    Automatisk filterrengöring

    Filtret rengör sig själv automatiskt. Ett enkelt sätt att få automatiskt energieffektivitet och maximal komfort utan tidskrävande underhåll

  • Inverter

    Inverter

    Inverterkompressorerna justerar kontinuerligt kompressorhastigheten efter reellt behov. Färre strömslukande uppstarter och avstängningar resulterar i minskad energikonsumtion (upp till 30 %) och stabilare temperaturer.

  • Enbart fläktdrift

    Enbart fläktdrift

    Enheten kan användas som fläkt för att blåsa utan vare sig värmning eller kylning.

  • Automatisk växling mellan värme/kyla

    Automatisk växling mellan värme/kyla

    Väljer automatiskt uppvärmnings- eller kylningsläge för att uppnå den inställda temperaturen.

  • Infrastrukturkyla

    Infrastrukturkyla

    Avlägsnar på ett tillförlitligt, effektivt och flexibelt sätt den värme som konstant genereras från IT och serverutrustning för att säkerställa optimal drifttid samtidigt som de ger bäst avkastning på investeringen.

  • Multi-modellinstallation

    Multi-modellinstallation

    Upp till 5 inomhusenheter kan anslutas till en enkel utomhusenhet även om de har olika kapaciteter. Alla inomhusdelar kan individuellt styras i samma kylnings- eller uppvärmningsläge.

  • Multizoner

    Multizoner

    Möjliggör upp till 6 individuella klimatzoner med en inomhusenhet

  • Fläkthastighetssteg

    Fläkthastighetssteg (3 steg)

    Gör det möjligt att ställa in upp till det givna antalet fläkthastigheter.

  • Avfuktningsprogram

    Avfuktningsprogram

    Tillåter att luftfuktigheten reduceras utan att temperaturen i rummet förändras.

  • Luftfilter

    Luftfilter

    Tar bort luftburna dammpartiklar för att få en jämn försörjning av ren luft.

  • Veckotimer

    Veckotimer

    Kan ställas in för att starta värmning eller kylning när som helst på daglig eller veckovis basis.

  • 24-timmars timer

    24-timmars timer

    Kan ställas in för att starta driften när som helst inom en 24-timmarsperiod.

  • Infraröd fjärrkontroll

    Infraröd fjärrkontroll

    Startar, stoppar och reglerar luftkonditioneraren på distans.

  • Trådansluten fjärrkontroll

    Trådansluten fjärrkontroll

    Startar, stoppar och reglerar luftkonditioneraren.

  • Centralstyrning

    Centralstyrning

    Startar, stoppar och reglerar flera luftkonditionerare från en central punkt.

  • Onlinestyrenhet via app

    Onlinestyrenhet via app

    Styr din inomhusenhet varifrån som helst via app

  • Automatisk återstart

    Automatisk återstart

    Enheten startar automatiskt om i sitt ursprungliga läge efter ett strömavbrott.

  • Självdiagnos

    Självdiagnos

    Förenklar underhåll genom att indikera systemfel eller driftstörningar.

Dokumentation

Kataloger & broschyrer
Ladda ner språk

Tyvärr kunde vi inte hitta några dokument i den här kategorin.