Specifikationstabell för FNA-A / RXS-L

FNA50A2VEB / RXS50L2V1B FNA60A2VEB / RXS60L2V1B
Kylkapacitet Nom. kW 5.00 6.00
Värmekapacitet Nom. kW 5.80 7.00
Nominell verkningsgrad EER köldfaktor   3.35 2.68
  COP   3.34 3.11
  Annual energy consumption kWh 746 1,119
  Energimärkningsdirektiv Kyla   A D
    Värme   C D
Rumskyla Energieffektivitetsklass   A+ A
  Kapacitet Pdesign kW 5.00 6.00
  SEER   5.72 5.51
  Årlig energiförbrukning kWh/a 306 381
Rumsvärme (medelklimat) Energieffektivitetsklass   A+ A+
  Kapacitet Pdesign kW 4.00 4.60
  SCOP/A   4.09 4.16
  Årlig energiförbrukning kWh/a 1,369 1,548
Anm: (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.
  (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.
  (3) - Se separat ritning för driftsområde (3) - Se separat ritning för driftsområde
  (4) - Se separata ritningar för elektriska data (4) - Se separata ritningar för elektriska data