Specifikationstabell för FTX-KV

FTX20K5V1B FTX20K2V1B FTX25K5V1B FTX25K2V1B FTX35K5V1B FTX35K2V1B FTX50KMV1B FTX50K2V1B FTX60KMV1B FTX71KMV1B FTX60K2V1B FTX71K2V1B
Effektförbrukning Kyla Nom. kW 0.018 0.018 0.020 0.020 0.024 0.024   0.035     0.041 0.041
  Värme Nom. kW 0.022 0.022 0.023 0.023 0.029 0.029   0.038     0.044 0.044
Hölje Färg   Vit Vit Vit Vit Vit Vit Vit Vit Vit Vit Vit Vit
Mått Enhet Höjd mm 286 286 286 286 286 286 295 295 295 295 295 295
    Bredd mm 770 770 770 770 770 770 990 990 990 990 990 990
    Djup mm 225 225 225 225 225 225 263 263 263 263 263 263
Weight Enhet kg 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 9.0 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
Fläkt Luftflödeshastighet Kyla Hög m³/min             16.0   17.6 17.6    
      Låg m³/min             11.1   12.2 12.2    
      Tyst drift m³/min             10.1   11.2 11.2    
    Värme Hög m³/min             16.7   18.9 18.9    
      Låg m³/min             12.2   13.7 13.7    
      Tyst drift m³/min             10.9   12.1 12.1    
Ljudeffektsnivå Kyla dBA 55 55 55 55 58 58   59     60 62
  Värme dBA 55 55 55 55 58 58   58     59 61
Ljudtrycksnivå Kyla Hög dBA 39 39 40 40 43 43 43 43 45 46 45 46
    Medium dBA 33 33 33 33 34 34   39     41 42
    Låg dBA 25 25 26 26 27 27 34 34 36 37 36 37
    Tyst drift dBA 20 20 20 20 20 20 31 31 33 34 33 34
  Värme Hög dBA 39 39 40 40 43 43 42 42 44 45 44 45
    Medel dBA 34 34 34 34 35 35   38     40 41
    Låg dBA 28 28 28 28 29 29 33 33 35 36 35 36
    Tyst drift dBA 23 23 23 23 26 26 30 30 32 33 32 33
Röranslutningar Liquid YD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6,35 6.35 6,35 6,35 6.35 6.35
  Gas YD mm 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 12.7 12.70 12.7 12.7 12.70 12.70
  Kondensvatten   18 18 18 18 18 18 16 16 16 16 16 16
Control systems Infraröd fjärrkontroll   ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11   ARC480A11     ARC480A11 ARC480A11
  Wired remote control   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1   BRC944B2, BRC073     BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073
Standardtillbehör Installationsanvisning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Bruksanvisning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Infraröd fjärrkontroll 1 1 1 1 1 1   1     1 1
  AAA torrbatterier 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Hållare för fjärrkontroll 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Monteringsplåt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Luftreningsfilter med titanapatit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Fästskruvar för inomhusenhet 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Strömförsörjning Namn   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1   V1 V1    
  Fas   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequency Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Spänning V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Ljudeffektsnivå Kyla dBA             59   60 62    
  Värme dBA             58   59 61    
Standardtillbehör Trådlös fjärrkontroll             1   1 1    
Anm:               (1) - Se separata ritningar för elektriska data     (1) - Se separata ritningar för elektriska data (1) - Se separata ritningar för elektriska data