Specifikationstabell för FTXP-M / RXP-L

FTXP35M5V1B / RXP35L2V1B FTXP35M5V1B / RXP35L5V1B FTXP50M2V1B / RXP50L2V1B FTXP60M2V1B / RXP60L2V1B FTXP71M2V1B / RXP71L2V1B
Kylkapacitet Min. kW 1.3 1.3 1.7 1.7 2.3
  Nom. kW 3.50 3.50 5.0 6.0 7.1
  Max. kW 4.0 4.0 6.0 7.0 7.3
Värmekapacitet Min. kW 1.30 1.30 1.7 1.7 2.3
  Nom. kW 4.00 4.00 6.0 7.0 8.2
  Max. kW 4.80 4.80 7.70 8.00 9.00
Nominell verkningsgrad Annual energy consumption kWh     693 912 1,345
  COP   4.02 4.02 3.80 3.63 3.19
  EER köldfaktor   3.49 3.49 3.61 3.29 2.64
  Energimärkningsdirektiv Kyla   A A      
    Värme   A A      
Anm: (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.
  (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.
  (3) - Se separata ritningar för elektriska data (3) - Se separata ritningar för elektriska data