Produktfördelar

 • Finns som 20 och 25 kW
 • Kan enkelt installeras både i nya byggnader och byggnader som ska renoveras
 • återanvändning av befintlig R-22- eller R-407C-teknik
 • Garanterar drift i värmeläge ner till -15 °C
 • 5 olika vinklar mellan 0 och 60° kan programmeras via fjärrkontrollen
 • Nattyst standardläge
 • Maximal rörlängd upp till 100 m
 • Till och med rum med takhöjder på upp till 3,5 m kan mycket enkelt värmas upp eller kylas ner utan effektförluster!
 • Stort urval av anslutningsbara inomhusenheter
 • Luften kan blåsas ut i fyra olika riktningar
 • Autoswing-funktionen säkerställer en effektiv luft- och temperaturdistribution
 • Möjlighet att stänga av en eller två luftriktare för enkel installation i hörn
 • Maximal installationshöjdskillnad upp till 30 m
 • Vertikal autoswing flyttar utloppsluftriktarna upp och ner för effektiv luft- och temperaturfördelning i hela rummet
 • Standard kondensvattenpump med 500 mm lyfthöjd, ökar flexibiliteten och installationshastigheten

Fördelar

 • Automatisk växling mellan värme/kyla

  Automatisk växling mellan värme/kyla

  Väljer automatiskt uppvärmnings- eller kylningsläge för att uppnå den inställda temperaturen.

 • Inverter

  Inverter

  Inverterkompressorerna justerar kontinuerligt kompressorhastigheten efter reellt behov. Färre strömslukande uppstarter och avstängningar resulterar i minskad energikonsumtion (upp till 30 %) och stabilare temperaturer.

 • Enbart fläktdrift

  Enbart fläktdrift

  Enheten kan användas som fläkt för att blåsa utan vare sig värmning eller kylning.

 • Dragskydd

  Dragskydd

  Vid start av uppvärmning eller när termostaten är avstängd, är luftutsläppet riktat horisontellt och fläkten går på låg hastighet, för att förhindra drag. När uppvärmningen är klar kommer luftutsläppet och fläkthastighet att ställas in efter önskemålen.

 • vertikal autoswing

  vertikal autoswing

  Möjlighet att välja automatisk vertikal rörelse av luftutsläppets ventil för att få ett jämnt luftflöde och en jämn temperaturfördelning i rummet.

 • Fläkthastighetssteg

  Fläkthastighetssteg (2 steg)

  Gör det möjligt att ställa in upp till det givna antalet fläkthastigheter.

 • Avfuktningsprogram

  Avfuktningsprogram

  Tillåter att luftfuktigheten reduceras utan att temperaturen i rummet förändras.

 • Luftfilter

  Luftfilter

  Tar bort luftburna dammpartiklar för att få en jämn försörjning av ren luft.

 • Automatisk återstart

  Automatisk återstart

  Enheten startar automatiskt om i sitt ursprungliga läge efter ett strömavbrott.

 • Självdiagnos

  Självdiagnos

  Förenklar underhåll genom att indikera systemfel eller driftstörningar.

 • Kondensvattenpumpsats

  Kondensvattenpumpsats (Standard)

  Underlättar kondensdränering från inomhusenheten.

 • Twin/trippel/dubbeltwin-installation

  Twin/trippel/dubbeltwin-installation

  2, 3 eller 4 inomhusenheter kan anslutas till en enkel utomhusenhet även om de har olika kapaciteter. Alla inomhusenheter arbetar i samma värmnings- eller kylningsläge från en fjärrkontroll.

Dokumentation