Specifikationstabell för FVXS-F / RXS-J

FVXS35FV1B / RXS35J2V1B FVXS50FV1B / RXS50J2V1B
Kylkapacitet Min. kW 1.4 1.4
  Nom. kW 3.44 (3) 5.0 (3)
  Max. kW 3.8 5.6
Värmekapacitet Min. kW 1.4 1.4
  Nom. kW 4.42 (4) 5.8 (4)
  Max. kW 5.0 8.1
Nominell verkningsgrad EER köldfaktor   3.43 3.23
  COP   3.69 3.63
  Annual energy consumption kWh 510 775
  Energimärkningsdirektiv Kyla   A A
    Värme   A A
Röranslutningar Kondensvatten YD mm 20.0 20.0
  Gas YD mm 9.5 12.7
  Liquid YD mm 6.35 6.35
Anm: (1) - Energiklass: skala från A (mest effektiv) till G (mindre effektiv) (1) - Energiklass: skala från A (mest effektiv) till G (mindre effektiv)
  (2) - Årlig energiförbrukning: baserat på en genomsnittlig användning av 500 driftstimmar per år vid full belastning (nominella förhållanden) (2) - Årlig energiförbrukning: baserat på en genomsnittlig användning av 500 driftstimmar per år vid full belastning (nominella förhållanden)
  (3) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT, 24 °CVT, ekvivalent rörledningslängd: 5 m (3) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT, 24 °CVT, ekvivalent rörledningslängd: 5 m
  (4) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m (4) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m
  (5) - 220V (5) - 220V
  (6) - 230V (6) - 230V
  (7) - 240V (7) - 240V
  (8) - Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last (8) - Nominell verkningsgrad: kyla vid 35°/27° nominell last, värme vid 7°/20° nominell last