Specifikationstabell för FWD-AT

FWD04ACTN6V3 FWD04AATN6V3 FWD06AATN6V3 FWD06ACTN6V3 FWD08AATN6V3 FWD08ACTN6V3 FWD10AATN6V3 FWD10ACTN6V3 FWD12AATN6V3 FWD12ACTN6V3 FWD16AATN6V3 FWD16ACTN6V3 FWD18AATN6V3 FWD18ACTN6V3
Kyleffekt (standard förhållanden) Sensibel kapacitet 2 rör Låg kW 2.10 (1)     3.66 (1)   4.84 (1)   5.23 (1)   6.35 (1)   8.61 (1)   9.37 (1)
    Hög kW 2.83 (1)     4.16 (1)   6.04 (1)   6.58 (1)   9.22 (1)   12.21 (1)   13.49 (1)
  Total kapacitet 2 rör Låg kW 2.74 (1)     4.99 (1)   6.03 (1)   6.68 (1)   8.42 (1)   11.63 (1)   12.92 (1)
    Hög kW 3.65 (1)     5.71 (1)   7.33 (1)   8.25 (1)   11.86 (1)   15.92 (1)   17.74 (1)
Värmeeffekt (standard förhållanden) Kapacitet 2 rör Låg kW 3.04 (2)     5.59 (2)   6.47 (2)   7.28 (2)   9.06 (2)   12.68 (2)   13.73 (2)
    Hög kW 4.05 (2)     6.42 (2)   7.88 (2)   8.93 (2)   12.72 (2)   17.29 (2)   19.05 (2)
Ineffekt Låg kW 0.14     0.35   0.29   0.29   0.37   0.87   0.87
  Hög kW 0.265     0.460   0.505   0.505   0.750   1.300   1.300
Mått Enhet Höjd mm 559 280 280 559 280 559 280 559 352 718 352 718 352 718
    Bredd mm 754 754 964 964 1,174 1,170 1,174 1,170 1,174 1,170 1,384 1,380 1,384 1,380
    Djup mm 280 559 559 280 559 280 559 280 718 353 718 353 718 353
Vikt Enhet kg 32.5 33 41 40.6 47 47.3 49 48.7 65 65.3 77 77.0 80 79.5
Casing Colour   Ej lackerad (galvaniserad) Ej lackerad (galvaniserad)   Ej lackerad (galvaniserad)   Ej lackerad (galvaniserad)   Ej lackerad (galvaniserad)   Ej lackerad (galvaniserad)   Ej lackerad (galvaniserad)  
Fläkt Luftflödeshastighet Låg m³/h       1,021   1,208   1,200   1,485   2,092   2,073
    Hög m³/h   800 1,250 1,241 1,600 1,609 1,600 1,584 2,200 2,380 3,000 3,206 3,000 3,175
  Disponibelt statiskt tryck Låg Pa 38     41   38   38   30   31   32
    Hög Pa 67     59   67   66   78   76   74
Total ljudeffektsnivå Låg dBA 54 (4)     59 (4)   62 (4)   62 (4)   60 (4)   69 (4)   69 (4)
  Hög dBA 66 (4)     69 (4)   72 (4)   72 (4)   74 (4)   78 (4)   78 (4)
Ljudtrycksnivå Låg dBA 49 (5)     54 (5)   57 (5)   57 (5)   55 (5)   64 (5)   64 (5)
  Hög dBA 61 (5)     64 (5)   67 (5)   67 (5)   69 (5)   73 (5)   73 (5)
Vattenflöde Kyla Låg liter/h 493 (1)     915 (1)   1,085 (1)   1,197 (1)   1,509 (1)   2,145 (1)   2,365 (1)
    Hög liter/h 671 (1)     1,059 (1)   1,344 (1)   1,501 (1)   2,163 (1)   2,953 (1)   3,270 (1)
  Värme Hög liter/h 705 (2)     1,114 (2)   1,369 (2)   1,551 (2)   2,209 (2)   3,008 (2)   3,311 (2)
    Låg liter/h 529 (2)     972 (2)   1,124 (2)   1,264 (2)   1,573 (2)   2,203 (2)   2,389 (2)
  Vattentryckfall Kyla Låg kPa 10 (1)     18 (1)   17 (1)   11 (1)   15 (1)   21 (1)   27 (1)
      Hög kPa 17 (1)     24 (1)   24 (1)   16 (1)   29 (1)   37 (1)   48 (1)
    Värme Låg kPa 9 (2)     17 (2)   15 (2)   10 (2)   14 (2)   18 (2)   23 (2)
      Hög kPa 15 (2)     22 (2)   21 (2)   14 (2)   25 (2)   31 (2)   41 (2)
Tillåten vattentemperatur Kyla Min. °C       5   5   5   5   5   5
    Max. °C       95.0   95.0   95.0   95.0   95.0   95.0
  Värme Min. °C       5.00   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00
    Max. °C       95.000   95.000   95.000   95.000   95.000   95.000
Piping connections Kondensvatten YD mm 17 16 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17
Vattenanslutningar Primär slinga tum 3/4 "     3/4 "   3/4 "   3/4 "   1/2"   1/2"   1/2"
  Extra slinga tum                           1/2"
Control systems Wired remote control   FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A   FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A   FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A   FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A   FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A   FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A  
Strömförsörjning Typ   230 / 1 / 50     230 / 1 / 50   230 / 1 / 50   230 / 1 / 50   230 / 1 / 50   230 / 1 / 50   230 / 1 / 50
  Fas   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequency Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Spänning V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Ingångsström Låg A   0.57 1.18   1.20   1.20   1.50   3.26   3.26  
  Hög A   0.95 1.58   1.97   1.97   3.21   5.37   5.37  
Anm: (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; temperatur på inkommande vatten 7 °C, vattentemperaturstegring 5K. (1) - Kyla: 2-rör: luft 27 °CTT, 19 °CVT; inkommande vatten 7 °C; utgående vatten 12 °C vid nominellt luftflöde och ESP (1) - Kyla: 2-rör: luft 27 °CTT, 19 °CVT; inkommande vatten 7 °C; utgående vatten 12 °C vid nominellt luftflöde och ESP (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; temperatur på inkommande vatten 7 °C, vattentemperaturstegring 5K. (1) - Kyla: 2-rör: luft 27 °CTT, 19 °CVT; inkommande vatten 7 °C; utgående vatten 12 °C vid nominellt luftflöde och ESP (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; temperatur på inkommande vatten 7 °C, vattentemperaturstegring 5K. (1) - Kyla: 2-rör: luft 27 °CTT, 19 °CVT; inkommande vatten 7 °C; utgående vatten 12 °C vid nominellt luftflöde och ESP (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; temperatur på inkommande vatten 7 °C, vattentemperaturstegring 5K. (1) - Kyla: 2-rör: luft 27 °CTT, 19 °CVT; inkommande vatten 7 °C; utgående vatten 12 °C vid nominellt luftflöde och ESP (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; temperatur på inkommande vatten 7 °C, vattentemperaturstegring 5K. (1) - Kyla: 2-rör: luft 27 °CTT, 19 °CVT; inkommande vatten 7 °C; utgående vatten 12 °C vid nominellt luftflöde och ESP (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; temperatur på inkommande vatten 7 °C, vattentemperaturstegring 5K. (1) - Kyla: 2-rör: luft 27 °CTT, 19 °CVT; inkommande vatten 7 °C; utgående vatten 12 °C vid nominellt luftflöde och ESP (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; temperatur på inkommande vatten 7 °C, vattentemperaturstegring 5K.
  (2) - Värme: inomhustemp. 20 °CTT, 15 °CVT; temperatur på inkommande vatten 45°C, vattentemperatursänkning 5K. (2) - Värme: 2-rör: luft 20 °CTT, inkommande vatten 50 °C, vattenflöde som i kylningsläge vid nominellt luftflöde och ESP (2) - Värme: 2-rör: luft 20 °CTT, inkommande vatten 50 °C, vattenflöde som i kylningsläge vid nominellt luftflöde och ESP (2) - Värme: inomhustemp. 20 °CTT, 15 °CVT; temperatur på inkommande vatten 45°C, vattentemperatursänkning 5K. (2) - Värme: 2-rör: luft 20 °CTT, inkommande vatten 50 °C, vattenflöde som i kylningsläge vid nominellt luftflöde och ESP (2) - Värme: inomhustemp. 20 °CTT, 15 °CVT; temperatur på inkommande vatten 45°C, vattentemperatursänkning 5K. (2) - Värme: 2-rör: luft 20 °CTT, inkommande vatten 50 °C, vattenflöde som i kylningsläge vid nominellt luftflöde och ESP (2) - Värme: inomhustemp. 20 °CTT, 15 °CVT; temperatur på inkommande vatten 45°C, vattentemperatursänkning 5K. (2) - Värme: 2-rör: luft 20 °CTT, inkommande vatten 50 °C, vattenflöde som i kylningsläge vid nominellt luftflöde och ESP (2) - Värme: inomhustemp. 20 °CTT, 15 °CVT; temperatur på inkommande vatten 45°C, vattentemperatursänkning 5K. (2) - Värme: 2-rör: luft 20 °CTT, inkommande vatten 50 °C, vattenflöde som i kylningsläge vid nominellt luftflöde och ESP (2) - Värme: inomhustemp. 20 °CTT, 15 °CVT; temperatur på inkommande vatten 45°C, vattentemperatursänkning 5K. (2) - Värme: 2-rör: luft 20 °CTT, inkommande vatten 50 °C, vattenflöde som i kylningsläge vid nominellt luftflöde och ESP (2) - Värme: inomhustemp. 20 °CTT, 15 °CVT; temperatur på inkommande vatten 45°C, vattentemperatursänkning 5K.
  (3) - Värme: inomhustemp. 20 °CTT, 15 °CVT; temperatur på inkommande vatten 65°C, vattentemperatursänkning 10K. (3) - Maximal ineffekt vid 0 Pa ESP (3) - Maximal ineffekt vid 0 Pa ESP (3) - Värme: inomhustemp. 20 °CTT, 15 °CVT; temperatur på inkommande vatten 65°C, vattentemperatursänkning 10K. (3) - Maximal ineffekt vid 0 Pa ESP (3) - Värme: inomhustemp. 20 °CTT, 15 °CVT; temperatur på inkommande vatten 65°C, vattentemperatursänkning 10K. (3) - Maximal ineffekt vid 0 Pa ESP (3) - Värme: inomhustemp. 20 °CTT, 15 °CVT; temperatur på inkommande vatten 65°C, vattentemperatursänkning 10K. (3) - Maximal ineffekt vid 0 Pa ESP (3) - Värme: inomhustemp. 20 °CTT, 15 °CVT; temperatur på inkommande vatten 65°C, vattentemperatursänkning 10K. (3) - Maximal ineffekt vid 0 Pa ESP (3) - Värme: inomhustemp. 20 °CTT, 15 °CVT; temperatur på inkommande vatten 65°C, vattentemperatursänkning 10K. (3) - Maximal ineffekt vid 0 Pa ESP (3) - Värme: inomhustemp. 20 °CTT, 15 °CVT; temperatur på inkommande vatten 65°C, vattentemperatursänkning 10K.
  (4) - Ljudeffektsnivå enligt ISO3741 (4) - Ljudnivå vid 0 Pa ESP (4) - Ljudnivå vid 0 Pa ESP (4) - Ljudeffektsnivå enligt ISO3741 (4) - Ljudnivå vid 0 Pa ESP (4) - Ljudeffektsnivå enligt ISO3741 (4) - Ljudnivå vid 0 Pa ESP (4) - Ljudeffektsnivå enligt ISO3741 (4) - Ljudnivå vid 0 Pa ESP (4) - Ljudeffektsnivå enligt ISO3741 (4) - Ljudnivå vid 0 Pa ESP (4) - Ljudeffektsnivå enligt ISO3741 (4) - Ljudnivå vid 0 Pa ESP (4) - Ljudeffektsnivå enligt ISO3741
  (5) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på 1 m avstånd från enheten. (5) - Ström in vid 0 Pa ESP (5) - Ström in vid 0 Pa ESP (5) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på 1 m avstånd från enheten. (5) - Ström in vid 0 Pa ESP (5) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på 1 m avstånd från enheten. (5) - Ström in vid 0 Pa ESP (5) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på 1 m avstånd från enheten. (5) - Ström in vid 0 Pa ESP (5) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på 1 m avstånd från enheten. (5) - Ström in vid 0 Pa ESP (5) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på 1 m avstånd från enheten. (5) - Ström in vid 0 Pa ESP (5) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på 1 m avstånd från enheten.