Specifikationstabell för FWF-BF

FWF02B7FV1B FWF02B5FV1B FWF03B7FV1B FWF03B5FV1B FWF04B7FV1B FWF05B7FV1B FWF04B5FV1B FWF05B5FV1B
Kyleffekt (standard förhållanden) Sensibel kapacitet 4 rör Låg kW   1.0 (1)   1.0 (1)     1.0 (1) 1.6 (1)
    Hög kW   1.5 (1)   1.8 (1)     2.5 (1) 3.2 (1)
  Total kapacitet 4 rör Låg kW   1.3 (1)   1.6 (1)     1.6 (1) 2.6 (1)
    Hög kW   1.8 (1)   2.9 (1)     3.8 (1) 4.6 (1)
Värmeeffekt (standard förhållanden) Kapacitet 4 rör Låg kW   2.4 (3)   2.6 (3)     2.6 (3) 3.2 (3)
    Hög kW   3.3 (3)   3.6 (3)     4.7 (3) 5.7 (3)
Effektförbrukning Låg kW   0.060   0.055     0.055 0.066
  Hög kW   0.074   0.074     0.094 0.121
Mått Enhet Höjd mm 285 285 (4) 285 285 (4) 285 285 285 (4) 285 (4)
    Bredd mm 575 575 575 575 575 575 575 575
    Djup mm 575 575 575 575 575 575 575 575
Vikt Enhet kg 19 20 20 20 20 20 20 20
Fläkt Luftflödeshastighet Låg m³/h 318 318 300 300 300 390 300 390
    Hög m³/h 468 468 438 438 618 822 618 822
Total ljudeffektsnivå Låg dBA   36.0   38.0     41.0 44.0
  Hög dBA   44.0   46.0     52.0 57.0
Ljudtrycksnivå Låg dBA 26 26.0 27 27.0 27 32 27.0 32.0
  Hög dBA 27 31.0 29 33.0 35 41 42.0 47.0
  Superhög dBA 31   33   42 47    
Vattenflöde Vattentryckfall Kyla Hög kPa   6   16     26 38
    Värme Hög kPa   9   5     9 13
Tillåten vattentemperatur Kyla Min. °C   5 (5)   5 (5)     5 (5) 5 (5)
    Max. °C   70 (5)   70 (5)     70 (5) 70 (5)
  Värme Min. °C   5 (5)   5 (5)     5 (5) 5 (5)
    Max. °C   70 (5)   70 (5)     70 (5) 70 (5)
Röranslutningar Vatten Inlopp   3/4" BSP (hongänga) 3/4" BSP (hongänga) 3/4" BSP (hongänga) 3/4" BSP (hongänga) 3/4" BSP (hongänga) 3/4" BSP (hongänga) 3/4" BSP (hongänga) 3/4" BSP (hongänga)
    Utlopp   3/4" BSP (hongänga) 3/4" BSP (hongänga) 3/4" BSP (hongänga) 3/4" BSP (hongänga) 3/4" BSP (hongänga) 3/4" BSP (hongänga) 3/4" BSP (hongänga) 3/4" BSP (hongänga)
  Kondensvatten YD mm VP20 (Ytterdiameter 26, Innerdiameter 20) VP20 (Ytterdiameter 26, Innerdiameter 20) VP20 (Ytterdiameter 26, Innerdiameter 20) VP20 (Ytterdiameter 26, Innerdiameter 20) VP20 (Ytterdiameter 26, Innerdiameter 20) VP20 (Ytterdiameter 26, Innerdiameter 20) VP20 (Ytterdiameter 26, Innerdiameter 20) VP20 (Ytterdiameter 26, Innerdiameter 20)
Control systems Infraröd fjärrkontroll   BRC7E530, BRC7E531   BRC7E530, BRC7E531   BRC7E530, BRC7E531 BRC7E530, BRC7E531    
  Wired remote control   BRC315D7   BRC315D7   BRC315D7 BRC315D7    
Strömförsörjning Fas   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequency Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Spänning V 220-440 220-440 220-440 220-440 220-440 220-440 220-440 220-440
Anm: Kyla: luft 27 °CTT, 19 °CVT - inkommande vatten 7 °C, utgående vatten 12 °C (1) - Kyla: luft 27 °CTT, 19 °CVT - inkommande vatten 7 °C, utgående vatten 12 °C Kyla: luft 27 °CTT, 19 °CVT - inkommande vatten 7 °C, utgående vatten 12 °C (1) - Kyla: luft 27 °CTT, 19 °CVT - inkommande vatten 7 °C, utgående vatten 12 °C Kyla: luft 27 °CTT, 19 °CVT - inkommande vatten 7 °C, utgående vatten 12 °C Kyla: luft 27 °CTT, 19 °CVT - inkommande vatten 7 °C, utgående vatten 12 °C (1) - Kyla: luft 27 °CTT, 19 °CVT - inkommande vatten 7 °C, utgående vatten 12 °C (1) - Kyla: luft 27 °CTT, 19 °CVT - inkommande vatten 7 °C, utgående vatten 12 °C
  Värme: 4-rör: luft 20 °CTT, inkommande vatten 70 °C, utgående vatten 60 °C (2) - Värme: 2-rör: luft 20 °CTT, 15 °CVT; inloppsvatten 45°C; utgående vatten 40°C Värme: 4-rör: luft 20 °CTT, inkommande vatten 70 °C, utgående vatten 60 °C (2) - Värme: 2-rör: luft 20 °CTT, 15 °CVT; inloppsvatten 45°C; utgående vatten 40°C Värme: 4-rör: luft 20 °CTT, inkommande vatten 70 °C, utgående vatten 60 °C Värme: 4-rör: luft 20 °CTT, inkommande vatten 70 °C, utgående vatten 60 °C (2) - Värme: 2-rör: luft 20 °CTT, 15 °CVT; inloppsvatten 45°C; utgående vatten 40°C (2) - Värme: 2-rör: luft 20 °CTT, 15 °CVT; inloppsvatten 45°C; utgående vatten 40°C
  Låt inte vatten med lägre temperatur än 5 °C eller högre temperatur än 50 °/70 °C komma in i enheten eftersom den då kan ta skada (3) - Värme: 4-rör: luft 20 °CTT, 15 °CVT; inloppsvatten 65°C; utgående vatten 55°C Låt inte vatten med lägre temperatur än 5 °C eller högre temperatur än 50 °/70 °C komma in i enheten eftersom den då kan ta skada (3) - Värme: 4-rör: luft 20 °CTT, 15 °CVT; inloppsvatten 65°C; utgående vatten 55°C Låt inte vatten med lägre temperatur än 5 °C eller högre temperatur än 50 °/70 °C komma in i enheten eftersom den då kan ta skada Låt inte vatten med lägre temperatur än 5 °C eller högre temperatur än 50 °/70 °C komma in i enheten eftersom den då kan ta skada (3) - Värme: 4-rör: luft 20 °CTT, 15 °CVT; inloppsvatten 65°C; utgående vatten 55°C (3) - Värme: 4-rör: luft 20 °CTT, 15 °CVT; inloppsvatten 65°C; utgående vatten 55°C
  Höjden inkluderar apparatskåp (4) - Höjden inkluderar apparatskåp Höjden inkluderar apparatskåp (4) - Höjden inkluderar apparatskåp Höjden inkluderar apparatskåp Höjden inkluderar apparatskåp (4) - Höjden inkluderar apparatskåp (4) - Höjden inkluderar apparatskåp
Standardtillbehör Installations- och bruksanvisning   1   1     1 1
  Kondensvattenslang   1   1     1 1
  Rörhållare för kondensvattenslang   1   1     1 1
  Bricka för hängarfäste   8   8     8 8
  Skruvar   4   4     4 4
  Installationsanvisning   1   1     1 1
  O-ring   4   4     4 4
  Isolering   8   8     8 8
Anm:   (5) - Låt inte vatten med lägre temperatur än 5 °C eller högre temperatur än 50 °/70 °C komma in i enheten eftersom den då kan ta skada   (5) - Låt inte vatten med lägre temperatur än 5 °C eller högre temperatur än 50 °/70 °C komma in i enheten eftersom den då kan ta skada     (5) - Låt inte vatten med lägre temperatur än 5 °C eller högre temperatur än 50 °/70 °C komma in i enheten eftersom den då kan ta skada (5) - Låt inte vatten med lägre temperatur än 5 °C eller högre temperatur än 50 °/70 °C komma in i enheten eftersom den då kan ta skada