Specifikationstabell för FWS-AT

FWS02AT FWS02AATV3 FWS03AT FWS03AATV3 FWS06AT FWS06AATV3 FWS08AT FWS08AATV3
Ljudtrycksnivå Låg dBA   35 (6)   31 (6)   38 (6)   44 (5)
  Hög dBA   45 (6)   43 (6)   51 (6)   62 (5)
Vattentryckfall Värme Uppskattad kPa 16 (4)   23 (4)   19 (4)      
  Kyla Uppskattad kPa 20 (4)   29 (4)   24 (4)      
Control systems Wired remote control FWEC3A   FWEC3A   FWEC3A      
Total ljudeffektsnivå Låg dBA   40 (4)   36 (4)   43 (4)   49 (4)
  Hög dBA   50 (4)   48 (4)   56 (4)   67 (4)
Vattenflöde Kyla Låg liter/h   234 (1)   302 (1)   515 (1)   706 (1)
    Hög liter/h   337 (1)   503 (1)   774 (1)   1,376 (1)
  Värme Hög liter/h   373 (2)   506 (2)   866 (2)   1,455 (2)
    Låg liter/h   260 (2)   301 (2)   575 (2)   764 (2)
  Vattentryckfall Värme Hög kPa   12 (2)   11 (2)   14 (2)   18 (2)
      Låg kPa   6 (2)   5 (2)   7 (2)   6 (2)
    Kyla Hög kPa   12 (1)   11 (1)   14 (1)   20 (1)
      Låg kPa   6 (1)   5 (1)   7 (1)   6 (1)
    Nom. liter/h 454 (4)   853 (4)   1,084 (4)      
  Värme Nom. liter/h 454 (4)   853 (4)   1,084 (4)      
Fläktmotor Model Rotor med permanentmagnet, F-klass isolering, elektroniskt överlastskydd   Rotor med permanentmagnet, F-klass isolering, elektroniskt överlastskydd   Rotor med permanentmagnet, F-klass isolering, elektroniskt överlastskydd      
Kylkapacitet Total kapacitet Min. kW 0.61 (1)   0.88 (1)   1.19 (1)      
    Max. kW 2.64 (1)   4.96 (1)   6.32 (1)      
  Kännbar kapacitet Min. kW 0.41 (1)   0.58 (1)   0.79 (1)      
    Max. kW 1.95 (1)   3.60 (1)   4.80 (1)      
Värmeväxlare Vattenvolym l 0.7   1   1.4      
  Rader Kvantitet 3   3   3      
  Anströmningsarea 0.086   0.138   0.191      
  Flänsdelning mm 1.6   1.6   1.6      
  Steg Kvantitet 10   10   10      
Piping connections Kondensvatten YD mm 17 16 17 16 17 16 17 16
  Vatten Utlopp 1/2"   1/2"   1/2"      
Ineffekt Hög kW   0.019   0.016   0.033   0.087
  Låg kW   0.01   0.01   0.01   0.013
  Min. W 2.2   2.2   3.4      
  Max. W 57.4   82.7   101.4      
Ljudeffektsnivå Max. dBA 62   70   64      
  Min. dBA 28   28   28      
Luftfilter Type Plast   Plast   Plast      
Mått Enhet Bredd mm 584 584 794 794 1,004 1,000 1,214 1,214
    Djup mm 224 224 224 224 224 224 249 249
    Höjd mm 535 535 535 535 535 535 535 535
Vattenanslutningar Extra slinga tum       1/2"        
  Primär slinga tum   1/2"   1/2"   1/2"   3/4 "
Casing Colour Plast + plåt   Plast + plåt   Plast + plåt      
Vikt Enhet kg 15 16.9 19 22.1 23 26.6 32 35.4
Fläkt Type 1   2   2      
  Luftflödeshastighet Max. m³/h 560 (3)   900 (3)   1,200 (3)      
    Min. m³/h 70 (3)   95 (3)   130 (3)      
Kyleffekt (standard förhållanden) Sensibel kapacitet 2 rör Låg kW   1.04 (1)   1.25 (1)   2.31 (1)   3.04 (1)
    Hög kW   1.49 (1)   2.09 (1)   3.62 (1)   5.87 (1)
  Total kapacitet 2 rör Låg kW   1.35 (1)   1.75 (1)   2.99 (1)   4.10 (1)
    Hög kW   1.94 (1)   2.91 (1)   4.48 (1)   7.93 (1)
Värmekapacitet 2-rör Max. kW 3.47 (2)   6.40 (2)   7.51 (2)      
    Min. kW 0.69 (2)   0.95 (2)   1.29 (2)      
Värmeeffekt (standard förhållanden) Kapacitet 2 rör Hög kW   2.15 (2)   2.94 (2)   4.88 (2)   8.37 (2)
    Låg kW   1.50 (2)   1.76 (2)   3.36 (2)   4.39 (2)
Vibrationsisolering Klass 1 självslocknande   Klass 1 självslocknande   Klass 1 självslocknande      
Ingångsström A A 0.05   0.05   0.07      
  A A 0.50   0.72   0.88      
Erforderlig kabeldiameter mm² 1   1   1      
Erforderliga säkringar A 1   1   2      
Strömförsörjning Frequency Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Spänning V 230 230 230 230 230 230 230 230
  Fas 1~   1~   1~      
Anm: Kyla: 2-rör: luft 27 °CTT, 19 °CVT - inkommande vatten 7 °C, utgående vatten 12 °C (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; temperatur på inkommande vatten 7 °C, vattentemperaturstegring 5K. Kyla: 2-rör: luft 27 °CTT, 19 °CVT - inkommande vatten 7 °C, utgående vatten 12 °C (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; temperatur på inkommande vatten 7 °C, vattentemperaturstegring 5K. Kyla: 2-rör: luft 27 °CTT, 19 °CVT - inkommande vatten 7 °C, utgående vatten 12 °C (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; temperatur på inkommande vatten 7 °C, vattentemperaturstegring 5K. Kyla: 2-rör: luft 27 °CTT, 19 °CVT - inkommande vatten 7 °C, utgående vatten 12 °C (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; temperatur på inkommande vatten 7 °C, vattentemperaturstegring 5K.
  Värme: 2-rör: luft 20 °CDB; inloppsvatten 50 °C; vattenflöde som vid kyla (2) - Värme: inomhustemp. 20 °CTT, 15 °CVT; temperatur på inkommande vatten 45°C, vattentemperatursänkning 5K. Värme: 2-rör: luft 20 °CDB; inloppsvatten 50 °C; vattenflöde som vid kyla (2) - Värme: inomhustemp. 20 °CTT, 15 °CVT; temperatur på inkommande vatten 45°C, vattentemperatursänkning 5K. Värme: 2-rör: luft 20 °CDB; inloppsvatten 50 °C; vattenflöde som vid kyla (2) - Värme: inomhustemp. 20 °CTT, 15 °CVT; temperatur på inkommande vatten 45°C, vattentemperatursänkning 5K. Värme: 2-rör: luft 20 °CDB; inloppsvatten 50 °C; vattenflöde som vid kyla (2) - Värme: inomhustemp. 20 °CTT, 15 °CVT; temperatur på inkommande vatten 45°C, vattentemperatursänkning 5K.
  Luftflöde vid 0 Pa ESP (3) - Värme: inomhustemp. 20 °CTT, 15 °CVT; temperatur på inkommande vatten 65°C, vattentemperatursänkning 10K. Luftflöde vid 0 Pa ESP (3) - Värme: inomhustemp. 20 °CTT, 15 °CVT; temperatur på inkommande vatten 65°C, vattentemperatursänkning 10K. Luftflöde vid 0 Pa ESP (3) - Värme: inomhustemp. 20 °CTT, 15 °CVT; temperatur på inkommande vatten 65°C, vattentemperatursänkning 10K. Luftflöde vid 0 Pa ESP (3) - Värme: inomhustemp. 20 °CTT, 15 °CVT; temperatur på inkommande vatten 65°C, vattentemperatursänkning 10K.
  Vattenflöden och tryckfall gäller vid maximal hastighet (4) - Ljudeffektsnivå enligt ISO3741 Vattenflöden och tryckfall gäller vid maximal hastighet (4) - Ljudeffektsnivå enligt ISO3741 Vattenflöden och tryckfall gäller vid maximal hastighet (4) - Ljudeffektsnivå enligt ISO3741 Vattenflöden och tryckfall gäller vid maximal hastighet (4) - Ljudeffektsnivå enligt ISO3741
  Ventilmotorns effektförbrukning är 5 W (toppvärde). Detta är endast under öppning. (5) - SL: Den tysta fläktnivån av luftflödeshastighetsinställningen Ventilmotorns effektförbrukning är 5 W (toppvärde). Detta är endast under öppning. (5) - SL: Den tysta fläktnivån av luftflödeshastighetsinställningen Ventilmotorns effektförbrukning är 5 W (toppvärde). Detta är endast under öppning. (5) - SL: Den tysta fläktnivån av luftflödeshastighetsinställningen Ventilmotorns effektförbrukning är 5 W (toppvärde). Detta är endast under öppning. (5) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på 1 m avstånd från enheten.
Strömförsörjning Typ     230 / 1 / 50   230 / 1 / 50   230 / 1 / 50   230 / 1 / 50
  Fas     1~   1~   1~ 1~ 1~
Anm:   (6) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på 1 m avstånd från enheten.   (6) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på 1 m avstånd från enheten.   (6) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på 1 m avstånd från enheten.    
Casing Colour               Plast och metall RAL9010  
Piping connections Vatten Inlopp               3/4"  
    Utlopp               3/4"  
Control systems Wired remote control               FWEC3A