Värmepumpkonvektor

FWXV-A

FWXV-A

Produktfördelar

 • Energisnålt uppvärmnings- och nedkylningssystem baserat på värmepumpteknologi med luftkälla
 • Vertikal autoswing flyttar utloppsluftriktarna upp och ner för effektiv luft- och temperaturfördelning i hela rummet
 • Optimal energieffektivitet vid anslutning till ett Daikin Altherma-lågtemperatursystem
 • Inomhuseneheten har en mycket låg ljudnivå, endast 19dB(A) i värmeläge och 22dB(A) i kylläge. Som jämförelse kan nämnas att den omgivande ljudnivån i ett tyst rum är i genomsnitt 40dB(A)
 • Reducerade driftkostnader
 • Enhetens låga höjd gör att den passar perfekt under ett fönster
 • Veckotimern kan ställas in för att starta värmning eller kylning när som helst på daglig eller veckovis basis.
 • Tyst drift på inomhusenhet: Knapp för ljudnivå på fjärrkontrollen sänker inomhus-/utomhusenhetens driftsljud med 3 dBA.
 • Kan monteras mot en vägg eller infälld
 • Extra kraftfullt läge kan väljas för att uppnå en snabb nedkylning - när det extra kraftfulla läget stängs av, kommer enheten att återgå till det förinställda läget.
 • Fotokatalytiskt luftreningsfilter med titanapatit avlägsnar luftburna mikroskopiska partiklar, bryter ner odörer, och förhindrar tillväxt av bakterier, virus och mikrober för att säkerställa en stabil försörjning av ren luft

Fördelar

 • Enbart fläktdrift

  Enbart fläktdrift

  Enheten kan användas som fläkt för att blåsa utan vare sig värmning eller kylning.

 • Extra kraftfullt läge

  Extra kraftfullt läge

  Kan väljas för att uppnå en snabb uppvärmning eller nedkylning; när det extra kraftfulla läget stängs av, kommer enheten att återgå till det förinställda läget.

 • Låg ljudnivå

  Låg ljudnivå

  Daikin inomhusenheter är viskande tysta. Även utomhusenhetens ljud är så lågt att grannarna inte störs.

 • Extra tyst inomhusenhet

  Extra tyst inomhusenhet

  Knapp för ljudnivå på fjärrkontrollen sänker inomhus-/utomhusenhetens driftsljud med 3 dB(A).

 • vertikal autoswing

  vertikal autoswing

  Möjlighet att välja automatisk vertikal rörelse av luftutsläppets ventil för att få ett jämnt luftflöde och en jämn temperaturfördelning i rummet.

 • Automatisk fläkthastighetsväljare

  Automatisk fläkthastighetsväljare

  Väljer automatiskt lämplig fläkthastighet för att uppnå eller upprätthålla den inställda temperaturen.

 • Fläkthastighetssteg

  Fläkthastighetssteg (5 steg)

  Gör det möjligt att ställa in upp till det givna antalet fläkthastigheter.

 • Luftreningsfilter med titanapatit

  Luftreningsfilter med titanapatit

  Bryter ner otrevliga lukter från exempelvis tobak eller husdjur

 • Veckotimer

  Veckotimer

  Kan ställas in för att starta värmning eller kylning när som helst på daglig eller veckovis basis.

 • Infraröd fjärrkontroll

  Infraröd fjärrkontroll

  Startar, stoppar och reglerar luftkonditioneraren på distans.

 • Automatisk återstart

  Automatisk återstart

  Enheten startar automatiskt om i sitt ursprungliga läge efter ett strömavbrott.

 • Självdiagnos

  Självdiagnos

  Förenklar underhåll genom att indikera systemfel eller driftstörningar.

Tekniska data

Tekniska specifikationer

Dokumentation

Kataloger & broschyrer
Ladda ner språk
Bruksanvisningar
Ladda ner språk