Specifikationstabell för FXDQ-A3

FXDQ15A3VEB FXDQ20A3VEB FXDQ25A3VEB FXDQ32A3VEB FXDQ40A3VEB FXDQ50A3VEB FXDQ63A3VEB
Kylkapacitet Nom. kW 1.7 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1
Värmekapacitet Nom. kW 1.9 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0
Ineffekt - 50 Hz Kyla At high fan speed kW 0.036 (1) 0.036 (1) 0.036 (1) 0.041 (1) 0.042 (1) 0.053 (1) 0.062 (1)
  Värme At high fan speed kW 0.036 (1) 0.036 (1) 0.036 (1) 0.041 (1) 0.042 (1) 0.053 (1) 0.062 (1)
Mått Enhet Höjd mm 200 200 200 200 200 200 200
    Bredd mm 750 750 750 750 950 950 1,150
    Djup mm 620 620 620 620 620 620 620
Vikt Enhet kg 22 22 22 22 26 26 29
Casing Colour   Ej lackerad (galvaniserad) Ej lackerad (galvaniserad) Ej lackerad (galvaniserad) Ej lackerad (galvaniserad) Ej lackerad (galvaniserad) Ej lackerad (galvaniserad) Ej lackerad (galvaniserad)
  Material   Galvaniserat stål Galvaniserat stål Galvaniserat stål Galvaniserat stål Galvaniserat stål Galvaniserat stål Galvaniserat stål
Required ceiling void >-=-mm mm 240 240 240 240 240 240 240
Fläkt Luftflöde - 50 Hz Kyla At high fan speed m³/min 7.5 8.0 8.0 8.0 10.5 12.5 16.5
      At low fan speed m³/min 6.4 6.4 6.4 6.4 8.5 10.0 13.0
  External static pressure - 50Hz Hög Pa 30.0 30.0 30.0 30.0 44.0 44.0 44.0
Köldmedium Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Ljudeffektsnivå Kyla At high fan speed dBA 50 51 51 51 52 53 54
Ljudtrycksnivå Kyla At high fan speed dBA 32.0 33.0 33.0 33.0 34.0 35.0 36.0
    At medium fan speed dBA 31.0 31.0 31.0 31.0 32.0 33.0 34.0
    At low fan speed dBA 27.0 27.0 27.0 27.0 28.0 29.0 30.0
Piping connections Vätska Type   Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning
    YD mm 6 6 6 6 6 6 10
  Gas Type   Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning Flänsanslutning
    YD mm 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 15.9
  Kondensvatten   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Dräneringshöjd mm 600 600 600 600 600 600 600
Luftfilter Type   Flyttbar/tvättbar Flyttbar/tvättbar Flyttbar/tvättbar Flyttbar/tvättbar Flyttbar/tvättbar Flyttbar/tvättbar Flyttbar/tvättbar
Strömförsörjning Name   VE VE VE VE VE VE VE
  Fas   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequency Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Spänning V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Ström - 50Hz Maximal säkringsström (MFA) A 16 16 16 16 16 16 16
Anm: (1) - Värdena gäller för fabriksinställning (1) - Värdena gäller för fabriksinställning (1) - Värdena gäller för fabriksinställning (1) - Värdena gäller för fabriksinställning (1) - Värdena gäller för fabriksinställning (1) - Värdena gäller för fabriksinställning (1) - Värdena gäller för fabriksinställning
  (2) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m (2) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m (2) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m (2) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m (2) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m (2) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m (2) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m
  (3) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m (3) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m (3) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m (3) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m (3) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m (3) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m (3) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m
  (4) - Effekter är netto, inklusive avdrag för kylning (tillägg för uppvärmning) för värmen från fläktmotorn. (4) - Effekter är netto, inklusive avdrag för kylning (tillägg för uppvärmning) för värmen från fläktmotorn. (4) - Effekter är netto, inklusive avdrag för kylning (tillägg för uppvärmning) för värmen från fläktmotorn. (4) - Effekter är netto, inklusive avdrag för kylning (tillägg för uppvärmning) för värmen från fläktmotorn. (4) - Effekter är netto, inklusive avdrag för kylning (tillägg för uppvärmning) för värmen från fläktmotorn. (4) - Effekter är netto, inklusive avdrag för kylning (tillägg för uppvärmning) för värmen från fläktmotorn. (4) - Effekter är netto, inklusive avdrag för kylning (tillägg för uppvärmning) för värmen från fläktmotorn.
  (5) - Det externa statiska trycket går att ändra via fjärrkontrollen (från standard till högt, se installationsanvisningarna) (5) - Det externa statiska trycket går att ändra via fjärrkontrollen (från standard till högt, se installationsanvisningarna) (5) - Det externa statiska trycket går att ändra via fjärrkontrollen (från standard till högt, se installationsanvisningarna) (5) - Det externa statiska trycket går att ändra via fjärrkontrollen (från standard till högt, se installationsanvisningarna) (5) - Det externa statiska trycket går att ändra via fjärrkontrollen (från standard till högt, se installationsanvisningarna) (5) - Det externa statiska trycket går att ändra via fjärrkontrollen (från standard till högt, se installationsanvisningarna) (5) - Det externa statiska trycket går att ändra via fjärrkontrollen (från standard till högt, se installationsanvisningarna)
  (6) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena. (6) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena. (6) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena. (6) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena. (6) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena. (6) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena. (6) - Spänningsområde: enheterna är lämpade att användas i elsystem där den tillhandahållna spänningen till enhetens uttag inte under- eller överskrider de angivna värdena.
  (7) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %. (7) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %. (7) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %. (7) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %. (7) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %. (7) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %. (7) - Max. tillåten variation av spänningsområdet mellan faserna är 2 %.
  (8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA (8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA (8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA (8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA (8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA (8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA (8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA
  (9) - MFA ≤ 4 x FLA (9) - MFA ≤ 4 x FLA (9) - MFA ≤ 4 x FLA (9) - MFA ≤ 4 x FLA (9) - MFA ≤ 4 x FLA (9) - MFA ≤ 4 x FLA (9) - MFA ≤ 4 x FLA
  (10) - Innehåller fluorerande växthusgas (10) - Innehåller fluorerande växthusgas (10) - Innehåller fluorerande växthusgas (10) - Innehåller fluorerande växthusgas (10) - Innehåller fluorerande växthusgas (10) - Innehåller fluorerande växthusgas (10) - Innehåller fluorerande växthusgas
  (11) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare (11) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare (11) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare (11) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare (11) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare (11) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare (11) - Istället för säkring, använd skyddsbrytare
  (12) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA (12) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA (12) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA (12) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA (12) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA (12) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA (12) - Välj kabeltjocklek med utgångspunkt från värdet på MCA
  (13) - Nästa lägre standardsäkringsmärkning minst 15A (13) - Nästa lägre standardsäkringsmärkning minst 15A (13) - Nästa lägre standardsäkringsmärkning minst 15A (13) - Nästa lägre standardsäkringsmärkning minst 15A (13) - Nästa lägre standardsäkringsmärkning minst 15A (13) - Nästa lägre standardsäkringsmärkning minst 15A (13) - Nästa lägre standardsäkringsmärkning minst 15A