VRV - KRP2A62

Fjärrstyr dina inomhusenheter

Produktfördelar

  • Fjärrstyrd start och stopp av upp till 128 inomhusenheter (64 grupper) via F1F2
  • Larmindikering/avstängning vid brand
  • Temperaturbörvärde kan ställas in via fjärrstyrning
  • Kan inte användas tillsammans med en central styrenhet

Dokumentation

Kataloger & broschyrer
Ladda ner språk