Specifikationstabell för MC55W

MC55WVM
Type Luftrenare
Tillämpning Golvmonterad typ
Casing Colour   Vit
Mått Enhet Höjd mm 500
    Bredd mm 270
    Djup mm 270
Vikt Enhet kg 6.8
Tillämplig rumsstorlek 41 (1), 82 (2)
CADR-=-m³/h m³/h 320
Luftrening Ineffekt Turbo kW 0.037
    M kW 0.015
    L kW 0.010
    Tyst kW 0.008
Ljudtrycksnivå Luftrening Turbo dBA 53
    Medium dBA 39
    Låg dBA 29
    Tyst dBA 19
Fläkt Luftflödeshastighet Luftrening Turbo m³/h 330
      Medium m³/h 192
      Låg m³/h 120
      Tyst m³/h 66
Dammuppsamlingsmetod Elektrostatiskt HEPA-filter
Deodorizing method Flash streamer + luktavlägsnande katalysator
Säkerhetskomponenter Artikel 01   Safety switch (Operation stops when the Streamer unit cover is open)
Standardtillbehör Fjärrkontroll 1
  Hållare för fjärrkontroll 1
  Elektrostatiskt HEPA-filter 1
  Luktreducerande filter 1
  Bruksanvisning 1
Nätsladd m 1.8
Strömförsörjning Fas   1~
  Frequency Hz 50/60
  Spänning V 220-240/220-230
Belastningsström Luftrening Turbo A 0.32
    Medium A 0.14
    Låg A 0.10
    Tyst A 0.08
Anm: (1) - Den tillämpliga rumsarean är lämplig för att använda enheten med maximal fläkthastighet (HH). Tillämplig rumsarea indikerar den yta på vilken en viss mängd dammpartiklar kan avlägsnas på 30 minuter. (JEM 1467)
  (2) - Omvandlas till NRCC-standarder från testvärden i enlighet med JEM1467.
  (3) - Omvandlas till CADR-standarder från testvärden i enlighet med JEM1467.
  (4) - Ljudnivåerna under drift är genomsnittet av de värden som uppmäts 1 m från framsidan, vänstersidan, högersidan och toppen av enheten. (Detta motsvarar värdet i en ekofri kammare)
  (5) - Elektrostatiskt HEPA-filter är monterad i enheten.
  (6) - Andra funktioner: Aktiv formningsfunktion. Automatisk omstartsfunktion.