Specifikationstabell för MCK55W

MCK55WVM
Type Befuktande luftrenare
Tillämpning Golvmonterad typ
Casing Colour   Vit
Mått Enhet Höjd mm 700
    Bredd mm 270
    Djup mm 270
Vikt Enhet kg 9.5
Tillämplig rumsstorlek 41 (1), 82 (2)
CADR-=-m³/h m³/h 320
Luftrening Ineffekt Turbo kW 0.056
    M kW 0.017
    L kW 0.010
    Tyst kW 0.007
Befuktning Ineffekt Turbo kW 0.058
    M kW 0.019
    L kW 0.014
    Tyst kW 0.011
  Kapacitet på vattentank l 2.7
Ljudtrycksnivå Luftrening Turbo dBA 53.0
    Medium dBA 39.0
    Låg dBA 29.0
    Tyst dBA 19.0
  Befuktning Turbo dBA 53.0
    Medium dBA 39.0
    Låg dBA 33.0
    Tyst dBA 25.0
Fläkt Luftflödeshastighet Luftrening Turbo m³/h 330
      Medium m³/h 192
      Låg m³/h 120
      Tyst m³/h 54
    Befuktning Turbo m³/h 330
      Medium m³/h 192
      Låg m³/h 144
      Tyst m³/h 102
Dammuppsamlingsmetod Elektrostatiskt HEPA-filter
Deodorizing method Flash streamer + luktavlägsnande katalysator
Standardtillbehör Lucka för fjärrkontroll 1
  Hållare för fjärrkontroll 1
  Elektrostatiskt HEPA-filter 1
  Fuktande filter 2
  Luktreducerande filter 1
  Bruksanvisning 1
  Hjul 4
Nätsladd m 1.8
Strömförsörjning Fas   1~
  Frequency Hz 50/60
  Spänning V 220-240/220-230
Belastningsström Luftrening Turbo A 0.50
    Medium A 0.19
    Låg A 0.12
    Tyst A 0.09
  Befuktning Turbo A 0.50
    Medium A 0.20
    Låg A 0.15
    Tyst A 0.13
Anm: (1) - Den tillämpliga rumsarean är lämplig för att använda enheten med maximal fläkthastighet (HH). Tillämplig rumsarea indikerar den yta på vilken en viss mängd dammpartiklar kan avlägsnas på 30 minuter. (JEM 1467)
  (2) - Omvandlas till NRCC-standarder från testvärden i enlighet med JEM1467.
  (3) - Omvandlas till CADR-standarder från testvärden i enlighet med JEM1467.
  (4) - Befuktningsmängden ändras efter inomhus- och utomhustemperatur och luftfuktighet. Mätförhållanden: 20 °C temperatur, 30 % luftfuktighet.
  (5) - Ljudnivåerna under drift är genomsnittet av de värden som uppmäts 1 m från framsidan, vänstersidan, högersidan och toppen av enheten. (Detta motsvarar värdet i en ekofri kammare)
  (6) - Elektrostatiskt HEPA-filter och fuktande filter är monterade i enheten.
  (7) - Krav enligt JEM1467.