Specifikationstabell för 4MXS-F

4MXS68F2V1B 4MXS68F3V1B2 4MXS68F3V1B
Ljudtrycksnivå Värme Nom. dBA 49 49 49
  Kyla Nom. dBA 48 48 48
Standardtillbehör Installationsanvisning 1 1 1
  Kondensvattenplugg 1 1 1
  Reducerare 1 1 1
Köldmedium Charge TCO2Eq 5.4 5.4 5.4
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Charge kg 2.6 2.6 2.6
  Typ   R-410A R-410A R-410A
Driftsområde Kyla Omgivning Max. °CDB 46 46
      Min. °CDB -10 -10
  Värme Omgivning Max. °CWB 15.5 18
      Min. °CWB -15 -15
Röranslutningar Nivåskillnad IU - IU Max. m 7.5 7.5
    IU - OU Max. m 15 15
  Extra köldmediemängd kg/m 0,02 (för rördragning över 30m) 0,02 (för rördragning över 30m)
  Total rörledningslängd System Verklig m 60 60
Kompressor Typ   Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor
Mått Enhet Bredd mm 936 936 936
    Djup mm 300 300 300
    Höjd mm 735 735 735
Vikt Enhet kg 58 58 58
Power supply Phase   1~ 1~ 1~
  Frequency Hz 50 50 50
  Spänning V 230 230 230
Anm: (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m
  (2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m (2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m (2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5m
  (3) - Innehåller fluorerande växthusgas (3) - Innehåller fluorerande växthusgas (3) - Innehåller fluorerande växthusgas
Röranslutningar Nivåskillnad IU - IU Max. m     7.5
    IU - OU Max. m     15
  Extra köldmediemängd kg/m     0,02 (för rördragning över 30m)
  Total rörledningslängd System Verklig m     60
Kompressor Typ       Hermetiskt tillsluten swing-kompressor