Specifikationstabell för EAVH-D9WG

EAVH16S18DA9WG EAVH16S23DA9WG
Ljudtrycksnivå Nom. dBA 30.0 (6) 30.0 (6)
Driftsområde Kyla Omgivning Min. °CTT 0 (7) 0 (7)
    Vattensida Max. °C 0 (7) 0 (7)
      Min. °C 0 (7) 0 (7)
  Värme Vattensida Max. °C 0 (7) 0 (7)
      Min. °C 0 (7) 0 (7)
Ljudeffektsnivå Nom. dBA 44.0 (5) 44.0 (5)
Mått Enhet Bredd mm 595 595
    Djup mm 625 625
    Höjd mm 1,650 1,850
Hölje Material   Förbehandlad plåt Förbehandlad plåt
Vikt Enhet kg 109 118
Power supply Namn   Se anm. 9 Se anm. 9
Elektrisk värmare Rekommenderade säkringar A 20.000 (10) 20.000 (10)
  Strömförsörjning Frequency Hz 50 50
    Spänning V 400 400
    Namn   9W 9W
    Fas   3 3
Anm: (1) - Driftområdet är utökat för att sänka flödet endast i de fall som enheten arbetar som värmepump enbart. (Ej vid uppstart, ingen drift av BUH (elpatron), ingen avfrostning). (1) - Driftområdet är utökat för att sänka flödet endast i de fall som enheten arbetar som värmepump enbart. (Ej vid uppstart, ingen drift av BUH (elpatron), ingen avfrostning).
  (2) - Baserat på en dT på 45 K (2) - Baserat på en dT på 45 K
  (3) - Inklusive rör + reservvärmare; exklusive expansionskärl (3) - Inklusive rör + reservvärmare; exklusive expansionskärl
  (4) - Exklusive vattnet i enheten. Denna minsta vattenvolym är tillräcklig för de flesta applikationer. Vid kritiska processer kan extra vatten erfordras. (4) - Exklusive vattnet i enheten. Denna minsta vattenvolym är tillräcklig för de flesta applikationer. Vid kritiska processer kan extra vatten erfordras.
  (5) - Mäts med ett tryckfall på 10 kPa i ett värmesystem vid ett driftförhållande på utströmmande vatten på 47-55°C i ett rum med en temperatur på 20°C. DB/WB 7°C/6°. (5) - Mäts med ett tryckfall på 10 kPa i ett värmesystem vid ett driftförhållande på utströmmande vatten på 47-55°C i ett rum med en temperatur på 20°C. DB/WB 7°C/6°.
  (6) - Värdet uppmäts i ett ekofritt rum på 1m avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. Ljudtrycksnivån som omnämns mäts med ett tryckfall på 10 kPa i ett värmesystem vid ett driftförhållande på utströmmande vatten på 47-55°C i ett rum med en temperatur på 20°C. (6) - Värdet uppmäts i ett ekofritt rum på 1m avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. Ljudtrycksnivån som omnämns mäts med ett tryckfall på 10 kPa i ett värmesystem vid ett driftförhållande på utströmmande vatten på 47-55°C i ett rum med en temperatur på 20°C.
  (7) - Se enhetens driftsområde. (7) - Se enhetens driftsområde.
  (8) - Beroende på driftläge, se installationsmanualen. (8) - Beroende på driftläge, se installationsmanualen.
  (9) - Ovan nämnda strömförsörjning för hydroboxen är enbart för backupvärmaren. Hydroboxens kopplingsdosa och pump får ström från utomhusenheten. Tillvalet varmvattenberedare har en separat strömförsörjning. (9) - Ovan nämnda strömförsörjning för hydroboxen är enbart för backupvärmaren. Hydroboxens kopplingsdosa och pump får ström från utomhusenheten. Tillvalet varmvattenberedare har en separat strömförsörjning.
  (10) - 4-polig 20 A-kurva 400 V utlösningsklass C (se kopplingsschema) (10) - 4-polig 20 A-kurva 400 V utlösningsklass C (se kopplingsschema)