Specifikationstabell för EKHH2E-PAV3

EKHH2E260PAAV3
Sound power level Tappvattenvärmning Inomhusenhet dBA 53
    Utomhusenhet dBA 52
Tappvattenvärmning Allmänt Energieffektivitetsklass vattenvärmning   A+
    Termostattemperaturinställning °C 55
    Deklarerad belastningsprofil   XL
  Kallt klimat AEC (Årlig elförbrukning) kWh 1,826
  Varmt klimat AEC (Årlig elförbrukning) kWh 1,296
  Medelklimat AEC (Årlig elförbrukning) kWh 1,323
Ekvivalent varmvatten Max l 342
Värmepump Automatic defrost start °C -2
  Driftsområde Omgivning Min. °CDB -7
      Max. °CDB 38
  Casing Material   Lock: EPP ytbehandling
    Färg   White body / black top
  Systemtryck Max. bar 7
  Avfrostningsmetod   Aktiv med hetgasventil
COP 3.10 (1), 3.60 (2)
Köldmedium GWP   1,430.0
  Mängd kg 0.900
  Typ   R-134a
Kompressor Type   Rotary non-inverter
Mått Enhet Diameter mm 650
    Höjd mm 2,000
Varmvatten för hushållet Uteffekt Nom kW 1.8
Tank Installation Solvärmeanslutning möjlig   Ja
  Integrerad värmeelementseffekt Nom. kW 1.5
  Hölje Material   Mönstrad ABS
    Färg   Vit
  Dimensioner Enhet Höjd mm 1,500
  Driftsområde Vattensida Max. °C 56
      Min. °C 10
Vikt Paketerad enhet kg 132
  Enhets- Tom kg 112
    Full kg 358
Installationsplats Inomhus
IP-klass IP-X4
Allmänt Produktbeskrivning Luft-till-vatten värmepump   Ja
  Leverantör/tillverkare Namn och adress   ELIC - Via Pietro Zorutti 13/14, 33074 Fontanafredda ITALY
Uppvärmningstid Max. hh:mm 10:14:00, 07:56:46
Värmepump Strömförsörjning Frekvens Hz 50
    Maximal belastningsström A 2
    Fas   1P
    Spänning V 230
Tank Strömförsörjning Fas   1P
    Frekvens Hz 50
    Spänning V 230
Anm: (1) - Enligt EN16147-2011, inloppstemperatur 7 °C, rumstemperatur 20 °C, kallvatteninlopp 10 °C
  (2) - Enligt EN16147-2011, inloppstemperatur 15°C, rumstemperatur 20 °C, kallvatteninlopp 10 °C
  (3) - Inomhustemperatur: 29°CTT, 19°CVT; utomhustemperatur : 46°CTT, 24°CVT
  (4) - Inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT; utomhustemperatur : 35°CTT, 24°CVT