Specifikationstabell för ETBX16E9W / EPRA014-018DV

ETBX16EF9W / EPRA14DAV3 ETBX16EF9W / EPRA16DAV3 ETBX16EF9W / EPRA18DAV3
COP 4.67 (2) 5.00 (2) 5.00 (2)
Rumsuppvärmning Framledningstemperatur vid medelklimat 55°C Allmänt Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad   A++ A++ A++
      ηs (årstidsrelaterad verkningsgrad) %   142 142
      SCOP   3.62 3.62 3.62
Kylkapacitet Nom. kW 10.6 (3), 6.90 (4) 11.5 (3), 7.88 (4) 12.5 (3), 8.86 (4)
EER 4.13 (3), 2.70 (4) 4.11 (3), 2.69 (4) 4.09 (3), 2.68 (4)
Värmekapacitet Nom. kW 5.69 (2) 9.00 (2) 9.00 (2)
  Min. kW 3.70 (1) 3.96 (1) 4.40 (1)
  Max. kW 10.18 (1) 10.91 (1) 12.12 (1)
Ineffekt Kyla Nom. kW 2.55 (3), 2.56 (4) 2.80 (3), 2.93 (4) 3.05 (3), 3.31 (4)
  Värme Max. kW 2.09 (5) 2.24 (5) 2.49 (5)
    Min. kW 0.88 (5) 0.95 (5) 1.05 (5)
    Nom. kW 1.22 (2) 1.80 (2) 1.80 (2)
Anm: (1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C (1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C (1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C
  (2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
  (3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT (3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT (3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT
  (4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT (4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT (4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT
  (5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511 (5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511 (5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511
  (6) - Test vid Ta DB/WB 7°C/6°C. Enligt EN 16147. (6) - Test vid Ta DB/WB 7°C/6°C. Enligt EN 16147. (6) - Test vid Ta DB/WB 7°C/6°C. Enligt EN 16147.
  (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) med pump på maxvarvtal (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) med pump på maxvarvtal (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) med pump på maxvarvtal
Rumsuppvärmning Framledningstemperatur vid medelklimat 35°C Allmänt SCOP   4.57
      Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad   A+++