Specifikationstabell för ETSHB16E / EPRA014-018DV

ETSHB16P30EF / EPRA14DAV3 ETSHB16P50EF / EPRA14DAV3 ETSHB16P30EF / EPRA16DAV3 ETSHB16P50EF / EPRA16DAV3 ETSHB16P50EF / EPRA18DAV3 ETSHB16P30EF / EPRA18DAV3
Varmvattenvärmning Allmänt Deklarerad belastningsprofil   L XL L XL XL L
  Medelklimat Energieffektivitetsklass för vattenuppvärmning   A+ A+ A+ A+ A+ A+
COP 4.67 (2) 4.67 (2) 5.00 (2) 5.00 (2) 5.00 (2) 5.00 (2)
Indoor unit ETSHB16P30EF ETSHB16P50EF ETSHB16P30EF ETSHB16P50EF ETSHB16P50EF ETSHB16P30EF
Rumsuppvärmning Framledningstemperatur vid medelklimat 55°C Allmänt Klass för årstidsrelaterad verkningsgrad   A++ A++ A++ A++ A++ A++
      ηs (årstidsrelaterad verkningsgrad) % 140 140 140 140 140 140
      SCOP   3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58
Värmekapacitet Nom. kW 5.69 (2) 5.69 (2) 9.00 (2) 9.00 (2) 9.00 (2) 9.00 (2)
  Min. kW 3.70 (1) 3.70 (1) 3.96 (1) 3.96 (1) 4.40 (1) 4.40 (1)
  Max. kW 10.18 (1) 10.18 (1) 10.91 (1) 10.91 (1) 12.12 (1) 12.12 (1)
Power input Värme Max. kW 2.09 (5) 2.09 (5) 2.24 (5) 2.24 (5) 2.49 (5) 2.49 (5)
    Min. kW 0.88 (5) 0.88 (5) 0.95 (5) 0.95 (5) 1.05 (5) 1.05 (5)
    Nom. kW 1.22 (2) 1.22 (2) 1.80 (2) 1.80 (2) 1.80 (2) 1.80 (2)
Anm: (1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C (1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C (1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C (1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C (1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C (1) - Kapacitet enligt standard EN14511 och är giltig för uppvärmning av vatten dT = 3~8°C vid Ta 7°C
  (2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) - Förhållande: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
  (3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT (3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT (3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT (3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT (3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT (3) - Kyla: EW 23°C; LW 18°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT
  (4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT (4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT (4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT (4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT (4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT (4) - Kyla: EW 12°C; LW 7°C; omgivningsförhållanden: 35 °CTT
  (5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511 (5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511 (5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511 (5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511 (5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511 (5) - Effektförbrukningen är total för inomhus- och utomhusenheter, inklusive cirkulationspumpen; enligt EN14511