Specifikationstabell för EWAQ-BVP

EWAQ004BAVP EWAQ005BAVP EWAQ006BAVP EWAQ008BAVP
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 48 (11) 49 (11) 52 (10) 53 (10)
  Tyst nattläge Kyla dBA 44 (11) 44 (11) 43 (10) 43 (10)
Hydrauliska komponenter Expansionskärl Volym l 3 3 7 7
Driftsområde Omgivande luft Kyla Min. °CDB 10 10 10 10
      Max. °CDB 43 43 46 46
  Vattensida Operation range-=-Water side-=-Cooling Operation range-=-Water side-=-Cooling-=-Max.-=-°CDB °CDB 22 22 22 22
      Operation range-=-Water side-=-Cooling-=-Min.-=-°CDB °CDB 5 5 5 5
Köldmediemängd Per krets kg 2.10 2.10 2.70 2.70
  Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq TCO2Eq 4.4 4.4 5.6 5.6
Kompressor Typ   Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor Hermetiskt tillsluten swing-kompressor
  Startmetod_   Inverterdriven Inverterdriven Inverterdriven Inverterdriven
  Kvantitet_   1 1 1 1
Luftvärmeväxlare Typ   Rörslinga med korsande flänsar / Hi-X-rör och kromaterade gallerflänsar Rörslinga med korsande flänsar / Hi-X-rör och kromaterade gallerflänsar Rörslinga med korsande flänsar / Hi-X-rör och PE-överdragna gallerflänsar Rörslinga med korsande flänsar / Hi-X-rör och PE-överdragna gallerflänsar
Vikt Enhet kg 83 83 106 106
EER 3.14 (1), 4.80 (2) 3.06 (1), 4.51 (2) 3.15 (1), 5.35 (2) 3.10 (1), 4.99 (2)
ESEER 4.45 (5) 4.49 (5) 5.25 (5) 5.24 (5)
Köldmedium GWP   2,088 2,088 2,087.5 2,087.5
  Typ   R-410A R-410A R-410A R-410A
  Kretsar Kvantitet   1 1 1 1
  Styrning   Elektronisk expansionsventil Elektronisk expansionsventil Elektronisk expansionsventil Elektronisk expansionsventil
Kylkapacitet Nom. kW 4.00 (1), 4.01 (2) 4.93 (1), 5.07 (2) 5.88 (1), 6.07 (2) 7.95 (1), 8.23 (2)
Vattenvärmeväxlare Vattenvolym l 1 1 2 2
  Typ   Hårdlödd platta Hårdlödd platta Hårdlödd platta Hårdlödd platta
  Vattenflöde Min. l/min 11 (7) 11 (7) 13 13
Ineffekt Kyla Nom. kW 1.27 (1), 0.840 (2) 1.61 (1), 1.12 (2) 1.87 (1), 1.13 (2) 2.57 (1), 1.65 (2)
Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA 63 (1) 64 (1) 69 (1) 69 (1)
Mått Enhet Bredd mm 1,090 1,090 1,160 1,160
    Djup mm 350 350 380 380
    Höjd mm 735 735 997 997
Effektstyrning Metod   Variabel (inverter) Variabel (inverter) Variabel (inverter) Variabel (inverter)
Fläkt Luftflödeshastighet Kyla Nom. m³/min 53 (1) 53 (1) 72 (1) 72 (1)
Vattenkrets Dränering- / fyllventil   Ja Ja Ja Ja
  Avluftarventil   Ja (manuellt) Ja (manuellt) Ja (manuellt) Ja (manuellt)
  Röranslutningarnas diametrar tum 1" MBSP 1" MBSP 1" MBSP 1" MBSP
  Min vattenvolym i systemet l 20 20 20 20
  Avstängningsventil   Ja Ja Ja Ja
  Manometer   Nr. Nr. Nr. Nr.
Power supply Fas   1N~ 1N~ 1N~ 1N~
  Frequency Hz 50 50 50 50
  Spänning V 230 230 230 230
Anm: (1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35°C (1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35°C (1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35°C (1) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 12°C; vattentemperatur från evaporator 7 °C; omgivningstemp. 35°C
  (2) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 23 °C; vattentemperatur från evaporator 18 °C; omgivningstemp. 35 °C; standard: non-Eurovent (2) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 23 °C; vattentemperatur från evaporator 18 °C; omgivningstemp. 35 °C; standard: non-Eurovent (2) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 23 °C; vattentemperatur från evaporator 18 °C; omgivningstemp. 35 °C; standard: non-Eurovent (2) - Kyla: vattentemperatur till evaporator 23 °C; vattentemperatur från evaporator 18 °C; omgivningstemp. 35 °C; standard: non-Eurovent
  (3) - Värme: vattentemperatur till kondensor 40°C; vattentemperatur från kondensor 45°C; omgivningstemp. 7°CTT, 6°CVT; standard: Eurovent (3) - Värme: vattentemperatur till kondensor 40°C; vattentemperatur från kondensor 45°C; omgivningstemp. 7°CTT, 6°CVT; standard: Eurovent (3) - Värme: vattentemperatur till kondensor 40°C; vattentemperatur från kondensor 45°C; omgivningstemp. 7°CTT, 6°CVT; standard: Eurovent (3) - Värme: vattentemperatur till kondensor 40°C; vattentemperatur från kondensor 45°C; omgivningstemp. 7°CTT, 6°CVT; standard: Eurovent
  (4) - Värme: vattentemperatur till kondensor 30 °C; vattentemperatur från kondensor 35°C; omgivningstemp. 7°CTT, 6°CVT; standard: Eurovent (4) - Värme: vattentemperatur till kondensor 30 °C; vattentemperatur från kondensor 35°C; omgivningstemp. 7°CTT, 6°CVT; standard: Eurovent (4) - Värme: vattentemperatur till kondensor 30 °C; vattentemperatur från kondensor 35°C; omgivningstemp. 7°CTT, 6°CVT; standard: Eurovent (4) - Värme: vattentemperatur till kondensor 30 °C; vattentemperatur från kondensor 35°C; omgivningstemp. 7°CTT, 6°CVT; standard: Eurovent
  (5) - Alla prestandaberäkningar följer strikt Eurovent-standard (5) - Alla prestandaberäkningar följer strikt Eurovent-standard (5) - Alla prestandaberäkningar följer strikt Eurovent-standard (5) - Alla prestandaberäkningar följer strikt Eurovent-standard
  (6) - För genomsnittligt klimat och lågtemperatursapplikation (6) - För genomsnittligt klimat och lågtemperatursapplikation (6) - För genomsnittligt klimat och lågtemperatursapplikation (6) - För genomsnittligt klimat och lågtemperatursapplikation
  (7) - Vid händelse av köldbärarflöde krävs ett minimiflöde på 12 l/min (7) - Vid händelse av köldbärarflöde krävs ett minimiflöde på 12 l/min (7) - Driftområdet är utökat för att sänka flödet endast i de fall som enheten arbetar som värmepump enbart. (Ej vid uppstart, ingen drift av BUH (elpatron), ingen avfrostning). (7) - Driftområdet är utökat för att sänka flödet endast i de fall som enheten arbetar som värmepump enbart. (Ej vid uppstart, ingen drift av BUH (elpatron), ingen avfrostning).
  (8) - Driftområdet är utökat för att sänka flödet endast i de fall som enheten arbetar som värmepump enbart. (Ej vid uppstart, ingen drift av BUH (elpatron), ingen avfrostning). (8) - Driftområdet är utökat för att sänka flödet endast i de fall som enheten arbetar som värmepump enbart. (Ej vid uppstart, ingen drift av BUH (elpatron), ingen avfrostning). (8) - Inklusive rörledning + PHE; exklusive expansionskärl (8) - Inklusive rörledning + PHE; exklusive expansionskärl
  (9) - Inklusive rörledning + PHE; exklusive expansionskärl (9) - Inklusive rörledning + PHE; exklusive expansionskärl (9) - Lägre om elpatron är installerad; Om elpatron saknas startar värmepumpen vid 10°C (9) - Lägre om elpatron är installerad; Om elpatron saknas startar värmepumpen vid 10°C
  (10) - Lägre om elpatron är installerad; Om elpatron saknas startar värmepumpen vid 10°C (10) - Lägre om elpatron är installerad; Om elpatron saknas startar värmepumpen vid 10°C (10) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på ett visst avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. För mer information, se ljudspektrumsritningen. (10) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på ett visst avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. För mer information, se ljudspektrumsritningen.
  (11) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på ett visst avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. För mer information, se ljudspektrumsritningen. (11) - Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på ett visst avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik. För mer information, se ljudspektrumsritningen. (11) - Montering ≤ kategori l: omfattas inte av 2014/68/EU på grund av artikel 1 2f (11) - Montering ≤ kategori l: omfattas inte av 2014/68/EU på grund av artikel 1 2f
  (12) - Montering ≤ kategori l: omfattas inte av 2014/68/EU på grund av artikel 1 2f (12) - Montering ≤ kategori l: omfattas inte av 2014/68/EU på grund av artikel 1 2f (12) - Inverterstyrda kompressorors startström är alltid < = maximal belastningsström (12) - Inverterstyrda kompressorors startström är alltid < = maximal belastningsström
  (13) - Inverterstyrda kompressorors startström är alltid < = maximal belastningsström (13) - Inverterstyrda kompressorors startström är alltid < = maximal belastningsström (13) - Ssc: kortsluten spänning (13) - Ssc: kortsluten spänning
      (14) - Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström högre än16 A och ≤75 A per fas (14) - Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström högre än16 A och ≤75 A per fas