Specifikationstabell för FBA-A(9) / ARXM-N9

FBA71A2VEB9 / ARXM71N2V1B9
Kylkapacitet Max. kW 6.98
  Nom. kW 6.80
Nominell verkningsgrad Årlig energiförbrukning kWh 944
  EER köldfaktor   3.60
  COP   3.67
  Energimärkningsdirektiv Kyla   A
    Värme   A
Värmekapacitet Nom. kW 7.50
  Max. kW 7.66
Anm: (1) - Se separat ritning för driftsområde
  (2) - Se separata ritningar för elektriska data
  (3) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.
  (4) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.