Specifikationstabell för FBA-A / RZASG-MV1

FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZASG71M2V1B FBA71A2VEB / RZASG71M2V1B FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZASG100M7V1B FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZASG100M7V1B FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZASG125M7V1B FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZASG140M7V1B
Kylkapacitet Nom. kW 6.80 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 9.50 (1) 12.1 (1) 13.4 (1)
Rumskyla SEER   5.43 6.19 5.31 5.38 8.59 9.67
  ηs,c %         341 384
  Årlig energiförbrukning kWh/a 438 385 626 618 845 832
  Kapacitet Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.1 13.4
  Energieffektivitetsklass   A A++ A A
Rumsvärme (medelklimat) Kapacitet Pdesign kW 4.50 4.50 6.00 6.00 6.00 7.80
  SCOP/A   3.82 4.01 3.80 3.80 5.09 5.62
  Energieffektivitetsklass   A A+ A A
  Årlig energiförbrukning kWh/a 1,649 1,571 2,211 2,211 1,650 1,943
  ηs,h %         201 222
Värmekapacitet Nom. kW 7.50 (2) 7.50 (2) 10.8 (2) 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Anm: (1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W] (1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W] (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m
  (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.