Specifikationstabell för FBA-A / RZASG-MV1

FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZASG125M7V1B FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZASG140M7V1B FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZASG100M7V1B FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZASG71M2V1B FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZASG100M7V1B FBA71A2VEB / RZASG71M2V1B
Kylkapacitet Nom. kW 12.1 (1) 13.4 (1) 9.50 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 6.80 (1)
Rumskyla SEER   8.59 9.67 5.31 5.43 5.38 6.19
  ηs,c % 341 384
  Årlig energiförbrukning kWh/a 845 832 626 438 618 385
  Kapacitet Pdesign kW 12.1 13.4 9.50 6.80 9.50 6.80
  Energieffektivitetsklass       A A A A++
Rumsvärme (medelklimat) Kapacitet Pdesign kW 6.00 7.80 6.00 4.50 6.00 4.50
  SCOP/A   5.09 5.62 3.80 3.82 3.80 4.01
  Energieffektivitetsklass       A A A A+
  Årlig energiförbrukning kWh/a 1,650 1,943 2,211 1,649 2,211 1,571
  ηs,h % 201 222
Värmekapacitet Nom. kW 13.5 (2) 15.5 (2) 10.8 (2) 7.50 (2) 10.8 (2) 7.50 (2)
Anm: (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W] (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W]
  (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.