Specifikationstabell för FBA-A / RZQG-L9V1

FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG100L9V1B FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG125L9V1B FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG140L9V1B FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG100L9V1B FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG71L9V1B FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG71L9V1B FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG100L9V1B FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG125L9V1B FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG100L9V1B FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG71L9V1B FBA60A2VEB / FBA60A2VEB / RZQG125L9V1B FBA71A2VEB / FBA71A2VEB / RZQG100L9V1B FBA71A2VEB / FBA71A2VEB / RZQG125L9V1B FBA71A2VEB / RZQG71L9V1B
Rumskyla SEER   5.10 5.10 10.0 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 6.16
  Årlig energiförbrukning kWh/a 652 824 802 652 467 466 652 824 652 466 824 652 824 386
  Kapacitet Pdesign kW 9.50 12.0 13.4 9.50 6.80 6.80 9.50 12.0 9.50 6.80 12.0 9.50 12.0 6.80
  Energieffektivitetsklass   A A   A A A A A A A A A A A++
Rumsvärme (medelklimat) Kapacitet Pdesign kW 11.3 12.7 12.2 11.3 6.00 6.00 11.3 12.7 11.3 6.00 12.7 11.3 12.7 6.00
  SCOP/A   3.80 3.80 3.96 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 4.31
  Energieffektivitetsklass   A A   A A A A A A A A A A A+
  Årlig energiförbrukning kWh/a 4,164 4,683 4,307 4,163 2,211 2,210 4,164 4,683 4,163 2,210 4,683 4,164 4,683 1,949
Kylkapacitet Nom. kW   12.0 (1) 13.4 (1) 9.50 (1)   6.80 (1)   12.0 (1) 9.50 (1)   12.0 (1)     6.80 (1)
Nominell verkningsgrad EER köldfaktor     3.21 (3) 4.61 (3) 3.55 (3)   3.39 (3)   3.02 (3) 3.06 (3)   2.93 (3)     3.60 (3)
  COP     3.57 (3)   4.00 (3)   3.61 (3)   3.54 (3) 3.30 (3)   3.51 (3)     4.01 (3)
  Energimärkningsdirektiv Kyla     A   A   A   B B   C     A
    Värme     B   A   A   B C   B     A
Värmekapacitet Nom. kW   13.5 (2) 15.5 (2) 10.8 (2)   7.50 (2)               7.50 (2)
Anm:   (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m   (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m   (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m   (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m     (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m
    (2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m (2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m (2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m   (2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m   (2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m (2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m   (2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m     (2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m
    (3) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU (3) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU (3) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU   (3) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU   (3) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU (3) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU   (3) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU     (3) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU
Rumskyla ηs,c %     398.2
Rumsvärme (medelklimat) ηs,h %     155.2
Nominell verkningsgrad Årlig energiförbrukning kWh                           944