Specifikationstabell för FCAG-A / AZAS-MY1

FCAG100AVEB / AZAS100M7Y1B FCAG125AVEB / AZAS125M7Y1B FCAG140AVEB / AZAS140M7Y1B
Kylkapacitet Nom. kW 9.50 (1) 12.1 (1) 13.4 (1)
Rumskyla SEER   5.67 5.40 6.00
  Årlig energiförbrukning kWh/a 586 1,345 1,300
  Kapacitet Pdesign kW 9.50 12.1 13.0
  Energieffektivitetsklass   A+
Rumsvärme (medelklimat) Kapacitet Pdesign kW 6.00 6.00 7.80
  SCOP/A   3.85 3.80 4.31
  Energieffektivitetsklass   A
  Årlig energiförbrukning kWh/a 2,182 2,211 2,534
Värmekapacitet Nom. kW 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Anm: (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m
  (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.