Specifikationstabell för FCAG-B / AZQS-B(8)V1

FCAG71BVEB / AZQS71B2V1B FCAG100BVEB / AZQS100B8V1B FCAG125BVEB / AZQS125B8V1B FCAG140BVEB / AZQS140B8V1B
Kylkapacitet Nom. kW 6.8 (1) 9.5 (1) 12.1 (1) 13.0 (1)
Värmekapacitet Nom. kW 7.5 (2) 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Nominell verkningsgrad EER köldfaktor   3.11 (3) 3.21 (3) 2.22 (3) 2.63 (3)
  COP   3.61 (3) 3.50 (3) 3.41 (3) 3.30 (3)
  Årlig energiförbrukning kWh 1,093 1,480
  Energimärkningsdirektiv Kyla   B A
    Värme   A B
Rumskyla Energieffektivitetsklass   A+ A
  Kapacitet Pdesign kW 6.8 9.5 12.1 13.0
  SEER   5.70 5.50 5.16 5.94
  Årlig energiförbrukning kWh/a 418 605 1,406 1,314
Rumsvärme (medelklimat) Energieffektivitetsklass   A+ A
  Kapacitet Pdesign kW 6.3 7.6 7.8 11.6
  SCOP/A   4.00 3.85 3.67 3.96
  Årlig energiförbrukning kWh/a 2,216 2,762 2,969 4,089
Anm: (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19 °CVT; utomhustemperatur 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m
  (2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m (2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m (2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m (2) - Värme: inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m
  (3) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU (3) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU (3) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU (3) - EER/COP enligt Eurovent 2012, endast för användning utanför EU