Specifikationstabell för FDXM-F3 / RZAG-MV1

FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG71M7V1B FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG71M7V1B FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZAG71M7V1B FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG100M7V1B FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG100M7V1B FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZAG100M7V1B FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZAG100M7V1B
Kylkapacitet Nom. kW 6.80 (1) 6.80 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 9.50 (1) 9.50 (1) 9.50 (1)
Rumskyla Årlig energiförbrukning kWh/a 377 380 334 416 423 379 387
  Kapacitet Pdesign kW 6.80 6.80 6.80 9.50 9.50 9.50 9.50
Rumsvärme (medelklimat) Kapacitet Pdesign kW 4.70 4.70 4.70 7.80 7.80 7.80 7.80
  Årlig energiförbrukning kWh/a 1,537 1,589 1,485 2,438 2,540 2,324 2,421
Värmekapacitet Nom. kW 7.50 (2) 7.50 (2) 7.50 (2) 10.8 (2) 10.8 (2) 10.8 (2) 10.8 (2)
Rumskyla SEER   6.32 6.27 7.12 8.00 7.86 8.77 8.60
  Energieffektivitetsklass   A++ A++ A++ A++ A++ A+++ A+++
Rumsvärme (medelklimat) SCOP/A   4.28 4.14 4.43 4.48 4.30 4.70 4.51
  Energieffektivitetsklass   A+ A+ A+ A+ A+ A++ A+
Anm: (1) - Kyla: inomhustemperatur. 27 °CTT, 19,0 °CVT, utomhustemperatur. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m, nivåskillnad: 0 m (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.     (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.   (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.
  (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.     (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.   (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.