Specifikationstabell för FFA-A / RXS-L

FFA50A2VEB / RXS50L2V1B FFA60A2VEB / RXS60L2V1B
Kylkapacitet Nom. kW 5.00 5.70
Rumskyla SEER   5.93 5.71
  Årlig energiförbrukning kWh/a 295 349
  Kapacitet Pdesign kW 5.00 5.70
  Energieffektivitetsklass   A+ A+
Rumsvärme (medelklimat) Kapacitet Pdesign kW 3.84 3.96
  SCOP/A   3.90 4.04
  Energieffektivitetsklass   A A+
  Årlig energiförbrukning kWh/a 1,378 1,373
Röranslutningar Vätska YD mm 6.35 6.35
  Gas YD mm 12.70 12.70
  Kondensvatten OD mm VP20 (Ytterdiameter 26, Innerdiameter 20) VP20 (Ytterdiameter 26, Innerdiameter 20)
Nominell verkningsgrad EER köldfaktor   3.21 3.02
  Årlig energiförbrukning kWh 780 945
  COP   3.49 3.41
  Energimärkningsdirektiv Kyla   A B
    Värme   B B
Värmekapacitet Nom. kW 5.80 7.00
Anm: (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.
  (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.
  (3) - Se separat ritning för driftsområde (3) - Se separat ritning för driftsområde
  (4) - Se separata ritningar för elektriska data (4) - Se separata ritningar för elektriska data