Specifikationstabell för FFA-A / RZAG-MV1

FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZAG71M7V1B FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZAG71M7V1B FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / RZAG71M7V1B FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZAG100M7V1B FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / RZAG100M7V1B FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZAG100M7V1B FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / RZAG100M7V1B
Kylkapacitet Nom. kW 6.80 (1) 6.80 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 9.50 (1) 9.50 (1) 9.50 (1)
Rumskyla Årlig energiförbrukning kWh/a 332 335 326 404 473 434 440
  Kapacitet Pdesign kW 6.80 6.80 6.80 9.50 9.50 9.50 9.50
Rumsvärme (medelklimat) Kapacitet Pdesign kW 4.70 4.70 4.70 7.80 7.80 7.80 7.80
  Årlig energiförbrukning kWh/a 1,633 1,559 1,574 2,516 2,619 2,677 2,460
Värmekapacitet Nom. kW 7.50 (2) 7.50 (2) 7.50 (2) 10.8 (2) 10.8 (2) 10.8 (2) 10.8 (2)
Rumskyla SEER   7.17 7.11 7.31 8.23 7.03 7.66 7.56
  Energieffektivitetsklass   A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Rumsvärme (medelklimat) SCOP/A   4.03 4.22 4.18 4.34 4.17 4.08 4.44
  Energieffektivitetsklass   A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Anm: (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W] (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W] (1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W] (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.
  (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.