Specifikationstabell för FFA-A / RZASG-MY1

FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZASG100M7Y1B FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / RZASG100M7Y1B
Kylkapacitet Nom. kW 9.50 (1) 9.50 (1)
Rumskyla SEER   6.24 5.49
  Årlig energiförbrukning kWh/a 533 606
  Kapacitet Pdesign kW 9.50 9.50
  Energieffektivitetsklass   A++ A
Rumsvärme (medelklimat) Kapacitet Pdesign kW 6.00 6.00
  SCOP/A   3.82 3.90
  Energieffektivitetsklass   A A
  Årlig energiförbrukning kWh/a 2,199 2,154
Värmekapacitet Nom. kW 10.8 (2) 10.8 (2)
Anm: (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemp.: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.
  (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.