Specifikationstabell för FFA-A9 / RZAG-MV1

FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZAG100M7V1B FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZAG100M7V1B FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZAG71M7V1B FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZAG71M7V1B FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZAG100M7V1B FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZAG100M7V1B FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZAG71M7V1B
Kylkapacitet Nom. kW 9.50 (1) 9.50 (1) 6.80 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 9.50 (1) 6.80 (1)
Rumskyla SEER   8.23 7.66 7.17 7.11 7.56 7.03 7.31
  Årlig energiförbrukning kWh/a 404 434 332 335 440 473 326
  Kapacitet Pdesign kW 9.50 9.50 6.80 6.80 9.50 9.50 6.80
  Energieffektivitetsklass   A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Rumsvärme (medelklimat) Kapacitet Pdesign kW 7.80 7.80 4.70 4.70 7.80 7.80 4.70
  SCOP/A   4.34 4.08 4.03 4.22 4.44 4.17 4.18
  Energieffektivitetsklass   A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
  Årlig energiförbrukning kWh/a 2,516 2,677 1,633 1,559 2,460 2,619 1,574
Värmekapacitet Nom. kW 10.8 (2) 10.8 (2) 7.50 (2) 7.50 (2) 10.8 (2) 10.8 (2) 7.50 (2)
Anm: (1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W] (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W] (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W] (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W]
  (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.
    (3) - Se separat ritning för driftsområde   (3) - Se separat ritning för driftsområde   (3) - Se separat ritning för driftsområde
    (4) - Se separata ritningar för elektriska data   (4) - Se separata ritningar för elektriska data   (4) - Se separata ritningar för elektriska data