Specifikationstabell för FHA-A(9) / RZAG-MV1

FHA100AVEB / RZAG100M7V1B FHA100AVEB / RZAG71M7V1B FHA125AVEB / RZAG125M7V1B FHA140AVEB / RZAG100M7V1B FHA140AVEB / RZAG140M7V1B FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZAG100M7V1B FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZAG100M7V1B FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZAG71M7V1B FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZAG71M7V1B FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZAG100M7V1B FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZAG100M7V1B FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZAG71M7V1B FHA71AVEB9 / FHA71AVEB9 / RZAG100M7V1B FHA71AVEB9 / RZAG71M7V1B
Kylkapacitet Nom. kW 9.50 (1) 6.80 (1) 12.1 (1) 9.50 (1) 13.4 (1) 9.50 (1) 9.50 (1) 6.80 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 9.50 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 6.80 (1)
Rumskyla SEER   6.42 6.69 8.22 8.24 6.42 10.2 10.5 7.58 7.80 9.04 8.62 6.55 9.44 7.11
  Årlig energiförbrukning kWh/a 518 356 883 404 1,252 327 316 314 305 368 386 363 352 335
  Kapacitet Pdesign kW 9.50 6.80 12.1 9.50 13.4 9.50 9.50 6.80 6.80 9.50 9.50 6.80 9.50 6.80
  Energieffektivitetsklass   A++ A++   A++   A+++ A+++ A++ A++ A+++ A+++ A++ A+++ A++
Rumsvärme (medelklimat) Kapacitet Pdesign kW 7.80 4.70 9.52 7.80 9.52 7.80 7.80 4.70 4.70 7.80 7.80 4.70 7.80 4.70
  SCOP/A   4.61 4.26 4.09 4.64 4.30 4.84 4.85 4.33 4.43 4.73 4.54 4.32 4.63 4.32
  Energieffektivitetsklass   A++ A+   A++   A++ A++ A+ A+ A++ A+ A+ A++ A+
  Årlig energiförbrukning kWh/a 2,369 1,545 3,259 2,353 3,100 2,256 2,252 1,520 1,485 2,309 2,405 1,523 2,359 1,523
Värmekapacitet Nom. kW 10.8 (2) 7.50 (2) 13.5 (2) 10.8 (2) 15.5 (2) 10.8 (2) 10.8 (2) 7.50 (2) 7.50 (2) 10.8 (2) 10.8 (2) 7.50 (2) 10.8 (2) 7.50 (2)
Anm: (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W] (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W] (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W] (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W] (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W] (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. (1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W] (1) - Kyla: T2: inomhustemp. 26,6 °CTT, 19,4 °CVT, utomhustemperatur. 48°CTT [Btu/hr/W] (1) - Nominell kylkapacitet baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT, 19°CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.
  (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m. (2) - Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5m, nivåskillnad: 0 m.
  (3) - Se separat ritning för driftsområde   (3) - Se separat ritning för driftsområde   (3) - Se separat ritning för driftsområde   (3) - Se separat ritning för driftsområde   (3) - Se separat ritning för driftsområde   (3) - Se separat ritning för driftsområde     (3) - Se separat ritning för driftsområde
  (4) - Se separata ritningar för elektriska data   (4) - Se separata ritningar för elektriska data   (4) - Se separata ritningar för elektriska data   (4) - Se separata ritningar för elektriska data   (4) - Se separata ritningar för elektriska data   (4) - Se separata ritningar för elektriska data     (4) - Se separata ritningar för elektriska data